II. Rakouská armáda

Všeobecný řád, neboli zásady počínání pro císařsko-královskou generalitu

Všeobecný řád, neboli zásady počínání pro císařsko-královskou generalitu, vydaný v Lipsku a Berlíně r. 1785; jde o unikátní pramen předepisující zásady štábní služby, a to 14 let předtím než byl ve Francii publikován Thiébaultův Manuel des Adjudants Généraux, první obsahově a určením srovnatelná francouzská práce. Pro snazší orientaci v původním německém textu přinášíme český překlad obsahu.

Liptov a napoleonské války

V letech 1804–1805 byla na podnět komorského panstva postavena v Liptovském Hrádku, v lokalitě, která se dodnes nazývá „Fabriky“, továrna na výrobu pěchotních pušek, husarských karabin a pistolí podle štýrského vzoru. Na stavbě pomáhalo 300 vojáků c.k. armády a později tady pracovalo i 100 dělníků. Továrna se rozkládala podél Váhu. Pro výrobu sloužily čtyři objekty moderního vzhledu. Několik stovek zaměstnanců zde vyrábělo kvalitní zbraně. Byl to jediný podnik tohoto druhu v Uhrách. Výroba začala v roce 1806 a byla velmi kvalitní.

Účast knížete z Dietrichsteinu a Mikulova v revolučních válkách

Jeden z Dietrichsteinů se úspěšným způsobem zapsal do historie válek proti revoluční Francii. V průběhu akce Mikulov 2007 jeho účast v tomto konfliktu připomeneme.

Primaplana.cz

Karel Sáček, historik a fyzilír IR 20 Kaunitz-Rietberg, otevřel nový server věnovaný historii c. k. armády revolučních a napoleonských válek: www.primaplana.cz

Rozlišování součástí rakouské armády 1792 – 1815

Errata ke studii vydané na DVD Austerlitz 2005 v sekci textové dokumenty.

Věčný rébus – c. k. nebo c. a k.?

Většina skupin vojenské historie, zaměřených obecně na éru bývalé habsburské monarchie, ráda před názvem historické jednotky, kterou jejich členové představují, uvádí jistou krátkou formulku. Nejčastěji v podobě „c. k.“, „c. a k.“, případně jejích německých ekvivalentů „k. k.“ nebo „k. u. k.“, k vidění jsou však i další verze a formy. Toto obecně velmi známé a tradiční historické označení jasně identifikuje danou jednotku právě s někdejší habsburskou armádou. Mnohem méně je ovšem rozšířeno povědomí o vzniku, vývoji a změnách tohoto označení a souvislostech, které je ovlivňovaly. Následující článek se v kostce pokusí tuto problematiku shrnout a osvětlit.

Výcvikový řád pro c. k. pěchotu 1806 (1. část)

Překlad první části původního předpisu pro výcvik vojáka.

Taktická flexibilita Rakušanů během Revolučních válek

Podle mnohých pramenů, historiků i jiných, nebyly spojenecké síly během Revolučních válek schopny vyrovnat se se změněnou situací na bojišti, kdy byly nuceny čelit méně organizovaným, ale zato mnohem početnějším francouzským revolučním armádám. Nyní se mi do rukou dostal původní pramen, který dokazuje opak.

Rakouské křesadlové pušky a pistole systému M 1798 „Unterberger“

Na akcích "oživlé historie" se v rukách aktérů představujících vojáky bývalého rakouského mocnářství objevují v drtivé většině repliky zbraní známých jako "rakouská křesadlová puška vz. 1798". Následující článek v krátkosti popisuje historii a technické parametry této zbraně.

Stručné dějiny c. k. řadového pěšího pluku Kaunitz-Rietberg č. 20

Přehled dějin, velitelů a tažení 1681-1918.