II. Rakouská armáda

Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám rakouských pluků

Ze sborníku Bitva u Slavkova a válka roku 1805: Jeden z důležitých pohledů na bitvu u Slavkova nabízejí četné dějiny rakouských pluků, vydávané ve druhé polovině 19. a počátku 20. století. Mnohé z nich byly napsány tendenčně, přesto však obsahují zajímavé, byť zapomenuté informace. Nahlédněme tedy, co vypovídají o slavkovské bitvě.

Deník majora Mahlerna z roku 1805

Překlad vzpomínek majora císařsko-královské armády Mahlerna (křestní jméno bohužel není známo) na události z konce roku 1805, které vyvrcholily bitvou u Slavkova 2. prosince, nabízí jejich jedinečnou interpretaci z pera rakouského řadového důstojníka. Poprvé byl česky publikován v roce 2005 ve sborníku Projektu Austerlitz: Bitva u Slavkova a válka roku 1805.

Arcivévoda Karel: Zásady strategie

Náročný teoretický text o strategii z pera arcivévody Karla, v překladu Josefa Umlaufa z roku 1860, redigovaném Karlem Sáčkem na stránkách primaplana.net, vyžaduje několikanásobné čtení při velkém soustředění.

Všeobecný řád, neboli zásady počínání pro císařsko-královskou generalitu

Všeobecný řád, neboli zásady počínání pro císařsko-královskou generalitu, vydaný v Lipsku a Berlíně r. 1785; jde o unikátní pramen předepisující zásady štábní služby, a to 14 let předtím než byl ve Francii publikován Thiébaultův Manuel des Adjudants Généraux, první obsahově a určením srovnatelná francouzská práce. Pro snazší orientaci v původním německém textu přinášíme český překlad obsahu.

Liptov a napoleonské války

V letech 1804–1805 byla na podnět komorského panstva postavena v Liptovském Hrádku, v lokalitě, která se dodnes nazývá „Fabriky“, továrna na výrobu pěchotních pušek, husarských karabin a pistolí podle štýrského vzoru. Na stavbě pomáhalo 300 vojáků c.k. armády a později tady pracovalo i 100 dělníků. Továrna se rozkládala podél Váhu. Pro výrobu sloužily čtyři objekty moderního vzhledu. Několik stovek zaměstnanců zde vyrábělo kvalitní zbraně. Byl to jediný podnik tohoto druhu v Uhrách. Výroba začala v roce 1806 a byla velmi kvalitní.

Účast knížete z Dietrichsteinu a Mikulova v revolučních válkách

Jeden z Dietrichsteinů se úspěšným způsobem zapsal do historie válek proti revoluční Francii. V průběhu akce Mikulov 2007 jeho účast v tomto konfliktu připomeneme.

Primaplana.cz

Karel Sáček, historik a fyzilír IR 20 Kaunitz-Rietberg, otevřel nový server věnovaný historii c. k. armády revolučních a napoleonských válek: www.primaplana.cz

Rozlišování součástí rakouské armády 1792 – 1815

Errata ke studii vydané na DVD Austerlitz 2005 v sekci textové dokumenty.

Věčný rébus – c. k. nebo c. a k.?

Většina skupin vojenské historie, zaměřených obecně na éru bývalé habsburské monarchie, ráda před názvem historické jednotky, kterou jejich členové představují, uvádí jistou krátkou formulku. Nejčastěji v podobě „c. k.“, „c. a k.“, případně jejích německých ekvivalentů „k. k.“ nebo „k. u. k.“, k vidění jsou však i další verze a formy. Toto obecně velmi známé a tradiční historické označení jasně identifikuje danou jednotku právě s někdejší habsburskou armádou. Mnohem méně je ovšem rozšířeno povědomí o vzniku, vývoji a změnách tohoto označení a souvislostech, které je ovlivňovaly. Následující článek se v kostce pokusí tuto problematiku shrnout a osvětlit.

Výcvikový řád pro c. k. pěchotu 1806 (1. část)

Překlad první části původního předpisu pro výcvik vojáka.