II. Rakouská armáda

Karol Filip Emanuel, knieža Schwarzenberg

Bol mužom ktorý de facto porazil Napoleona. Predstavoval pomerne vzácnu symbiózu politika, diplomata a vojaka. Vo vzťahu k podriadeným bol zhovievavý, úslužný ale pedantný. Bol psychicky veľmi odolný, mal vyrovnanú, priateľskú povahu, bol spoľahlivý a skromný. Bol mimoriadne spoločenský. Veľmi obľúbený bol u vojakov, v popularite sa mu mohli z rakúskych vysokých veliteľov vyrovnať len arciknieža Karol Ľudovít, a ďalej knieža Lichtenstein a slobodný pán Kienmayer.

Michal, slobodný pán Kienmayer

K svojim podriadeným sa správal kolegiálne, bol prirodzenou autoritou. Dbal na potreby vojaka, často sa preto dostával do sporov s erárom. Medzi jeho záľuby patrili literatúra, architektúra, botanika a maliarstvo. Alkoholu neholdoval, o to viac fajčil. Bol veriacim katolíkom, hoci mimoriadne prchkej povahy. Ako veliteľ a inšpektor bol prísny a mimoriadne obávaný, nikdy sa však nesnažil svoje postavenie zneužiť.

O rakúskej poľnej sanitnej službe

Ucelená reforma rakúskej vojenskej poľnej sanitnej služby za Jozefa II. prekonala dovtedajšiu úroveň starostlivosti o vojakov v ostatných európskych armád a v celkovom merítku značne v tej dobe pozdvihla kvalitu ošetrovateľskej a lekárskej starostlivosti.

Das Oesterreichische Militaer betreffende Schriften (1794-1796)

Na books.google lze nalézt šest dílů významného pramene týkajícího se císařsko-královské armády koaličních válek: Das Oesterreichische Militaer betreffende Schriften. 1794-1796.

Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám rakouských pluků

Ze sborníku Bitva u Slavkova a válka roku 1805: Jeden z důležitých pohledů na bitvu u Slavkova nabízejí četné dějiny rakouských pluků, vydávané ve druhé polovině 19. a počátku 20. století. Mnohé z nich byly napsány tendenčně, přesto však obsahují zajímavé, byť zapomenuté informace. Nahlédněme tedy, co vypovídají o slavkovské bitvě.

Deník majora Mahlerna z roku 1805

Překlad vzpomínek majora císařsko-královské armády Mahlerna (křestní jméno bohužel není známo) na události z konce roku 1805, které vyvrcholily bitvou u Slavkova 2. prosince, nabízí jejich jedinečnou interpretaci z pera rakouského řadového důstojníka. Poprvé byl česky publikován v roce 2005 ve sborníku Projektu Austerlitz: Bitva u Slavkova a válka roku 1805.

Arcivévoda Karel: Zásady strategie

Náročný teoretický text o strategii z pera arcivévody Karla, v překladu Josefa Umlaufa z roku 1860, redigovaném Karlem Sáčkem na stránkách primaplana.net, vyžaduje několikanásobné čtení při velkém soustředění.

Všeobecný řád, neboli zásady počínání pro císařsko-královskou generalitu

Všeobecný řád, neboli zásady počínání pro císařsko-královskou generalitu, vydaný v Lipsku a Berlíně r. 1785; jde o unikátní pramen předepisující zásady štábní služby, a to 14 let předtím než byl ve Francii publikován Thiébaultův Manuel des Adjudants Généraux, první obsahově a určením srovnatelná francouzská práce. Pro snazší orientaci v původním německém textu přinášíme český překlad obsahu.

Liptov a napoleonské války

V letech 1804–1805 byla na podnět komorského panstva postavena v Liptovském Hrádku, v lokalitě, která se dodnes nazývá „Fabriky“, továrna na výrobu pěchotních pušek, husarských karabin a pistolí podle štýrského vzoru. Na stavbě pomáhalo 300 vojáků c.k. armády a později tady pracovalo i 100 dělníků. Továrna se rozkládala podél Váhu. Pro výrobu sloužily čtyři objekty moderního vzhledu. Několik stovek zaměstnanců zde vyrábělo kvalitní zbraně. Byl to jediný podnik tohoto druhu v Uhrách. Výroba začala v roce 1806 a byla velmi kvalitní.

Účast knížete z Dietrichsteinu a Mikulova v revolučních válkách

Jeden z Dietrichsteinů se úspěšným způsobem zapsal do historie válek proti revoluční Francii. V průběhu akce Mikulov 2007 jeho účast v tomto konfliktu připomeneme.