II. Rakouská armáda

Primaplana.cz

Karel Sáček, historik a fyzilír IR 20 Kaunitz-Rietberg, otevřel nový server věnovaný historii c. k. armády revolučních a napoleonských válek: www.primaplana.cz

Rozlišování součástí rakouské armády 1792 – 1815

Errata ke studii vydané na DVD Austerlitz 2005 v sekci textové dokumenty.

Věčný rébus – c. k. nebo c. a k.?

Většina skupin vojenské historie, zaměřených obecně na éru bývalé habsburské monarchie, ráda před názvem historické jednotky, kterou jejich členové představují, uvádí jistou krátkou formulku. Nejčastěji v podobě „c. k.“, „c. a k.“, případně jejích německých ekvivalentů „k. k.“ nebo „k. u. k.“, k vidění jsou však i další verze a formy. Toto obecně velmi známé a tradiční historické označení jasně identifikuje danou jednotku právě s někdejší habsburskou armádou. Mnohem méně je ovšem rozšířeno povědomí o vzniku, vývoji a změnách tohoto označení a souvislostech, které je ovlivňovaly. Následující článek se v kostce pokusí tuto problematiku shrnout a osvětlit.

Výcvikový řád pro c. k. pěchotu 1806 (1. část)

Překlad první části původního předpisu pro výcvik vojáka.

Taktická flexibilita Rakušanů během Revolučních válek

Podle mnohých pramenů, historiků i jiných, nebyly spojenecké síly během Revolučních válek schopny vyrovnat se se změněnou situací na bojišti, kdy byly nuceny čelit méně organizovaným, ale zato mnohem početnějším francouzským revolučním armádám. Nyní se mi do rukou dostal původní pramen, který dokazuje opak.

Rakouské křesadlové pušky a pistole systému M 1798 „Unterberger“

Na akcích "oživlé historie" se v rukách aktérů představujících vojáky bývalého rakouského mocnářství objevují v drtivé většině repliky zbraní známých jako "rakouská křesadlová puška vz. 1798". Následující článek v krátkosti popisuje historii a technické parametry této zbraně.

Stručné dějiny c. k. řadového pěšího pluku Kaunitz-Rietberg č. 20

Přehled dějin, velitelů a tažení 1681-1918.

Setninový řád pro c. k. armádu 1807

Překlad Setninového řádu pro c. k. armádu z roku 1807: Pravidla jednání ze Setninového řádu c. k. rakouské armády v otázkách a odpovědích pro vojíny, svobodníky, bubeníky a kaprály; poté krátká příloha o harcovnictví, předních strážích a hlídkování. S popisem součástí pěchotní palné zbraně a přílohou nejpotřebnějších listin.

Polní maršál Blasius Columban svobodný pán von Bender (1713-1798)

Stručná biografie polního maršála, který do císařských služeb vstoupil v roce 1733 a ještě pod Evženem Savojským se zúčastnil války proti Osmanům.

Arcivévoda Karel (1771-1847)

Charakteristika arcivévody Karla podle dobového francouzského tisku.