II. Rakouská armáda

Setninový řád pro c. k. armádu 1807

Překlad Setninového řádu pro c. k. armádu z roku 1807: Pravidla jednání ze Setninového řádu c. k. rakouské armády v otázkách a odpovědích pro vojíny, svobodníky, bubeníky a kaprály; poté krátká příloha o harcovnictví, předních strážích a hlídkování. S popisem součástí pěchotní palné zbraně a přílohou nejpotřebnějších listin.

Polní maršál Blasius Columban svobodný pán von Bender (1713-1798)

Stručná biografie polního maršála, který do císařských služeb vstoupil v roce 1733 a ještě pod Evženem Savojským se zúčastnil války proti Osmanům.

Arcivévoda Karel (1771-1847)

Charakteristika arcivévody Karla podle dobového francouzského tisku.

Polní maršál Joseph Alvinczy svobodný pán von Borberek (1735-1810)

Stručná biografie.

Polní podmaršál Adam svobodný pán Bajalich von Bajahaza (1734-1800)

Stručná biografie.

Polní zbrojmistr Jean-Pierre hrabě de Beaulieu (1725-1819)

Stručná biografie.

Polní maršál Friedrich Peter hrabě Duka von Kádár (1756-1822)

Stručná biografie.

Generál jezdectva Michael Benedikt svobodný pán von Melas (1729-1806)

Stručná biografie.

Polní podmaršál Peter Vitus von Quosdanovich (1738-1802)

Stručná biografie.

Polní maršál Carl Phillip svobodný pán Sebottendorf van der Rose (1740-1818)

Stručná biografie.