II. Rakouská armáda

Taktická flexibilita Rakušanů během Revolučních válek

Podle mnohých pramenů, historiků i jiných, nebyly spojenecké síly během Revolučních válek schopny vyrovnat se se změněnou situací na bojišti, kdy byly nuceny čelit méně organizovaným, ale zato mnohem početnějším francouzským revolučním armádám. Nyní se mi do rukou dostal původní pramen, který dokazuje opak.

Rakouské křesadlové pušky a pistole systému M 1798 „Unterberger“

Na akcích "oživlé historie" se v rukách aktérů představujících vojáky bývalého rakouského mocnářství objevují v drtivé většině repliky zbraní známých jako "rakouská křesadlová puška vz. 1798". Následující článek v krátkosti popisuje historii a technické parametry této zbraně.

Stručné dějiny c. k. řadového pěšího pluku Kaunitz-Rietberg č. 20

Přehled dějin, velitelů a tažení 1681-1918.

Setninový řád pro c. k. armádu 1807

Překlad Setninového řádu pro c. k. armádu z roku 1807: Pravidla jednání ze Setninového řádu c. k. rakouské armády v otázkách a odpovědích pro vojíny, svobodníky, bubeníky a kaprály; poté krátká příloha o harcovnictví, předních strážích a hlídkování. S popisem součástí pěchotní palné zbraně a přílohou nejpotřebnějších listin.

Polní maršál Blasius Columban svobodný pán von Bender (1713-1798)

Stručná biografie polního maršála, který do císařských služeb vstoupil v roce 1733 a ještě pod Evženem Savojským se zúčastnil války proti Osmanům.

Arcivévoda Karel (1771-1847)

Charakteristika arcivévody Karla podle dobového francouzského tisku.

Polní maršál Joseph Alvinczy svobodný pán von Borberek (1735-1810)

Stručná biografie.

Polní podmaršál Adam svobodný pán Bajalich von Bajahaza (1734-1800)

Stručná biografie.

Polní zbrojmistr Jean-Pierre hrabě de Beaulieu (1725-1819)

Stručná biografie.

Polní maršál Friedrich Peter hrabě Duka von Kádár (1756-1822)

Stručná biografie.