III. Ruská armáda

Ruská vojska v Čechách a na Moravě v letech 1798 až 1800

Článek Jana Vogeltanze z www.primaplana.cz o uniformách ruské armády, jež prošla Čechami a Moravou na konci 18. století v rámci koaličních válek s Francií.

Náhrobek účastníka bitvy u Slavkova roku 1805 v Holíči

Město Holíč se nachází na Západním Slovensku (region Záhorie) nedaleko od jihomoravského Hodonína. A právě zde můžeme obdivovat ojedinělou památku přímo související se slavnou bitvou tří císařů, svedenou na konci roku 1805 poblíž Slavkova u Brna.

Ruský pěchotní předpis 1811

V roce 1811 byl v Sankt Petěrburgu vydán Vojenský předpis o pěchotní službě. Nebyl ničím jiným než ruským překladem francouzského Předpisu o výcviku a manévrech pěchoty z 1. srpna 1791 upraveným podle drobných odlišností složení jednotek ruské pěchoty.

Stručná historie Tělesného-gardového kozáckého pluku

Stručný přehled důležitých dat elitního kozáckého útvaru ruské armády.

Stručná historie Apšeronského pluku

Historie jednotky, seznam velitelů a tažení v letech 1725-1918.

Michail Andrejevič Miloradovič

Jako devítiletý byl jmenován podpraporčíkem gardového Izmajlovského pluku na trvalé dovolené za účelem vzdělávání se. Studoval na univerzitě v Königsbergu, dělostřelbu a opevňování pak na univerzitě ve Strassburgu... Suvorov mu říkal Míšo

Vojáci ruského cara

Zámyslem této rubriky je přiblížit čtenáři ty, kteří naši Bitvu (záměrně s velkým bé, protože kvůli ní tyto stránky vlastně vznikají) vybojovali ve službách ruského cara.

Semen Christofanovič Stavrakov

"Bez Stavrakova bojovat nelze…", prohlásil generál Kutuzov, když žádal přidělení nenápadného majora ubytovatelské služby. A věděl, co říká...

Řadový pěší pluk v datech (1805)

Tento článek by měl, alespoň v základních rysech, objasnit složení a organizaci pluku řadové pěchoty ruské armády v roce 1805. Jeho součástí je i tabulka počtů pluku. Je zde pojednáno o organizaci armádního řadového pluku, gardová pěchota bude mít svůj vlastní popis.

Mírová dislokace pluků řadové a myslivecké pěchoty, inspekční systém (1805)

V době míru byly pěchotní (ale i jezdecké a dělostřelecké) pluky dislokovány teritoriálním způsobem v tzv. „inspekcích". Každá inspekce mohla mít maximálně deset pluků řadové pěchoty. Inspekcí bylo v roce 1805 celkem čtrnáct a pluky do nich byly dislokovány na základě strategického významu inspekce.