III. Ruská armáda

Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805

S laskavým svolením autora publikujeme na webu studii o ruské armádě v roce 1805 se sborníku Třetí koaliční válka 1805.

Ruská vojska v Čechách a na Moravě v letech 1798 až 1800

Článek Jana Vogeltanze z www.primaplana.cz o uniformách ruské armády, jež prošla Čechami a Moravou na konci 18. století v rámci koaličních válek s Francií.

Náhrobek účastníka bitvy u Slavkova roku 1805 v Holíči

Město Holíč se nachází na Západním Slovensku (region Záhorie) nedaleko od jihomoravského Hodonína. A právě zde můžeme obdivovat ojedinělou památku přímo související se slavnou bitvou tří císařů, svedenou na konci roku 1805 poblíž Slavkova u Brna.

Ruský pěchotní předpis 1811

V roce 1811 byl v Sankt Petěrburgu vydán Vojenský předpis o pěchotní službě. Nebyl ničím jiným než ruským překladem francouzského Předpisu o výcviku a manévrech pěchoty z 1. srpna 1791 upraveným podle drobných odlišností složení jednotek ruské pěchoty.

Stručná historie Tělesného-gardového kozáckého pluku

Stručný přehled důležitých dat elitního kozáckého útvaru ruské armády.

Stručná historie Apšeronského pluku

Historie jednotky, seznam velitelů a tažení v letech 1725-1918.

Michail Andrejevič Miloradovič

Jako devítiletý byl jmenován podpraporčíkem gardového Izmajlovského pluku na trvalé dovolené za účelem vzdělávání se. Studoval na univerzitě v Königsbergu, dělostřelbu a opevňování pak na univerzitě ve Strassburgu... Suvorov mu říkal Míšo

Semen Christofanovič Stavrakov

"Bez Stavrakova bojovat nelze…", prohlásil generál Kutuzov, když žádal přidělení nenápadného majora ubytovatelské služby. A věděl, co říká...

Karel Klátil: Řadový pěší pluk v datech (1805)

Tento článek by měl, alespoň v základních rysech, objasnit složení a organizaci pluku řadové pěchoty ruské armády v roce 1805. Jeho součástí je i tabulka počtů pluku. Je zde pojednáno o organizaci armádního řadového pluku, gardová pěchota bude mít svůj vlastní popis.

Karel Klátil: Mírová dislokace pluků řadové a myslivecké pěchoty, inspekční systém (1805)

V době míru byly pěchotní (ale i jezdecké a dělostřelecké) pluky dislokovány teritoriálním způsobem v tzv. „inspekcích". Každá inspekce mohla mít maximálně deset pluků řadové pěchoty. Inspekcí bylo v roce 1805 celkem čtrnáct a pluky do nich byly dislokovány na základě strategického významu inspekce.