Historie bitvy

Cena Miroslava Ivanova pro Františka Kopeckého

22. září 2010 byla Klubem autorů literatury faktu udělena cena Miroslava Ivanova panu Františku Kopeckému, starostovi obce Tvarožná, neúnavn...

K šedesátinám Jiřího Kovaříka

Ve čtvrtek 5. srpna jsme v Praze oslavili s drobným zpožděním významné životní jubileum historika Jiřího Kovaříka (* 15. července)

Mýtus o Napoleonově invazi

Jiří Kovařík publikoval na svém blogu významný příspěvek do diskuse o průběhu třetí koaliční války v letech 1803 - 1805, a sice o proveditelnosti či neproveditelnosti Napoleonovy invaze na Britské ostrovy.

Zemřel Ivo Koukola

Rodině a přátelům spoluzakladatele Baterie Austerlitz, tradičního účastníka vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova, vyjadřujeme upřímno...

Uctí zakladatele Mohyly míru

Blanenský deník, 19. 3. 2010: Boskovice - Mohyla míru, první mírový památník v Evropě, se tyčí asi kilometr od obce Prace. Stavbu symbolu bitvy u Slavkova inicioval na začátku dvacátého století boskovický rodák Alois Slovák.

Zemřel Ben Weider

V pátek 17. října zemřel pan Ben Weider, zakladatel a prezident International Napoleonic Society, mj. autor diskutované teorie ...

Před 101 roky se narodil Norbert Brassine

Dnes si připomínáme 101. výročí narození Norberta Brassina, "poutníka míru", jednoho ze zakladatelů novodobých tradic na slavkovském bojišti; 28. září uplyne 20 let od jeho smrti.

Odkázal nám král uherskí…

Pohyby poražené spojenecké armády po bitvě u Slavkova měly neblahý vliv i na život obyvatelstva slovenského Záhoria. Nakonec ale napoleonské války skončily. Na základě nedobrých zážitků vznikla řada folklorních a písemných památek. Jednou z nich je text náladové molové písně s rozsahem oktávy, pocházející ze Senice.

Josef Dostál a jeho slunce nad Slavkovem

*Obnovujeme tento článek z února 2005, na jehož obsah se nám poslední dobou sešlo několik dotazů*... Neustále se snažíme získávat informace o lidech, kteří se zasloužili o rozvoj slavkovského bojiště a jeho tradice. Narazili jsme také na pana Josefa Dostála, který byl spolu s pány Kořalníkem, Štěpánkem, Waltrem, Špatným a Dvořáčkem jedním z těch, kteří se této tématice věnovali i za totality. Nevědomky asi přispěl i ke vzniku knihy "Slunce nad Slavkovem" a nedlouho poté byl zatčen a vězněn na Borech. V článku uvádíme přepis dopisu jeho dcery, Marcely Orsat, k jehož uveřejnění jsme získali její svolení.

Dopis z Waterloo (Braine l’Alleud)

Na žádost přítele Pierra Orsata z Lyonu a jeho manželky Marcely jsem poslal svoje dvě loňské publikace "Norbert Brassinne-poutník míru" a "200 let tradic bitvy u Slavkova" do Belgie. Byly určeny nejen pro Marii-Thérése Brassinne-Vandergéeten, snachu Norberta Brassinna, ale také pro neteř této známé osobnosti Véronique a jejího manžela Michela Denise. Ti dva byli jako členové delegace Braine l'Alleud hosty města Šlapanice při 200. výročí bitvy u Slavkova.