Historie bitvy

Jak Napec Bonapartů zfachčil mlatu u Slavkovýho 18 kilo bůra

Historie bitvy u Slavkova po brněnsku...

O bitvě u Slavkova – z register kaunicovského archivu (F. Prager)

V části pozůstalosti pplk. Jana Obručníka, který byl vyhledávaným průvodcem pro politické a vojenské delegace po slavkovském bojišti a společně s plk. Emilem Kalábem odborným vojenským poradcem Napoleonské výstavy ve Slavkově v roce 1931, byl nalezen výstřižek z nekonkretizovaných česky psaných novin. Obsahují článek F. Pragera přináší málo známé poznatky k osobnosti majitele slavkovského panství Dominika Ondřeje a jeho korespondenci s vrchním úředníkem Kleinem v prosinci roku 1805. Pokud by někdo ze čtenářů dokázal upřesnit, ze kterých novin tento výstřižek pochází, nechť se, prosím, obrátí na správce těchto stránek.

Bitva tří císařů, aneb jak se dějiny spletly…

Bitva tří císařů, aneb jak se dějiny spletly...Protože se b itvy u S lavkova v čele s výc h vojsk osobnězúčastnili francouzský císař Na...

Slavkovské slunce

Ohnivě rudé slunce stoupá 2. prosince 1805 v půl osmé ránovzhůru mlžným oparem kamsi nad Slavkov. Všichni zmlknoupři pohledu na nádhernou ...

Bitva u Slavkova

…postačí, když řeknete: Bojoval jsem u Slavkova, aby každý řekl: "Hle, hrdina!"NapoleonDne 2. prosince 1805 se na...

Emil Kaláb, historik bitvy u Slavkova

Zájemci o historii bitvy u Slavkova bezpochyby znají jméno tohoto tvaroženského rodáka. Narodil se v domě č. 129 ve Tvarožné 10. prosince 1889 jako syn čtvrtláníka.

Ladislav Kořalník – narodil se, žil a pracoval na bojišti…

Dne 31. 3. 2003 uplynulo sto let od chvíle, kdy se v Telnici na Moravě v č. p. 97 narodil domkaři Josefu a Antonii Kořalníkovým syn Josef. Jméno mu dali po tatínkovi. Kmotry mu byli Artur a Julie Tihlaříkovi.

Bonapartův rozhovor o lásce.

Kdo z nás by nezatoužil nahlédnout do nitra Napoléona Bonaparta, tím více, jde-li o mladého, dvaadvacetiletého důstojníka, prožívajícího velký vnitřní zápas? Jeho Rozhovor o lásce, jemuž dal roku 1791 formu dialogu s přítelem, Alexandrem des Mazis, nám to dnes umožňuje.

Ing. arch. Vojtěch Kerhart, autor památníku na Žuráni

Autorem památníku je ing. arch. Vojtěch Kerhart. Narodil se 4. 7. 1892 v Poděbradech. Maturoval v roce 1910 na reálce v Nymburce a vystudoval a...

František II./I. (1768-1835)

Biografie posledního římsko-německého císaře a prvního císaře rakouského.