Slavkovské bojiště

Podolí

Podolí (Kritschen) náleželo r. 1805 brněnské kapitule sv. Petra.

Křenovice

Německý název Křenovic zní Krzenowitz, patřily ke slavkovskému panství knížete Kounice.

Kovalovice

Kovalovice (Kowalowitz) náležely v roce 1805 k pozořickému panství knížete Liechtensteina.

Holubice

Holubice, německy Holubitz, v roce 1805 náležely ke slavkovskému panství Dominika Ondřeje II. knížete Kounice.

Jiříkovice

Jiříkovice, německy Girzikowitz, náležely v roce 1805 k sokolnickému panství Františka Karla hraběte Dietrichsteina.

Kobylnice

Kobylnice, německý název Kobelnitz, patřily v roce 1805 k sokolnickému panství hraběte Dietrichsteina.

Hostěrádky-Rešov

Hostěrádky-Rešov, v době bitvy dvě obce s německými názvy Klein Hostieradek a Reschow náležící k panství Chrlice olomouckého arcibiskupa.

Blažovice

Blažovice, německy Blazowitz, v roce 1805 byly ve správě náboženského fondu pro věci církevní.

Vyhláška MK ČR č. 475/1992 Sb. ze dne 10.9.1992

Slavkovské bojiště je od roku 1992 chráněnou památkovou zónou (vyhláška MK ČR č. 475/1992 Sb. ze dne 10.9.1992), památková zóna zahrnuje například návrší Žuráň, kopec Santon nad Tvarožnou, Starou poštu pozořickou i secesní Mohylu míru architekta Josefa Fanty, jež je památníkem všem obětem bitvy u Slavkova nad obcí Prace.

Pomník padlým koním

Cílem projektu je připomenout společný osud tisíců padlých vojáků a jejich koní. Zároveň by památník měl být místem, symbolizujícím vztah člověka a koně ve všech jeho podobách. Místo, kde každý milovník těchto ušlechtilých zvířat, bude moci vzpomenout i na své již nežijící koně. Na Slavkovském bojišti tak přibude další významné místo pro návštěvníky z celého světa.

1 5 6 7 8 9 17