Kandyja (Gandyja) Hostinec U stříbrné koule

Místo, kde stával na křizovatce silnic Šaratice Těšany - Otnice - Újezd hostinec U stříbrné koule, známější pod názvem Kandyja. Označe...

Napoleonův sloup

V rohu kapličky na kopci Santon u Tvarozné je v podlaze zabudovaný trámek. Říká se, ze je trámek, u kterého měl císař Napoleon u...

Ruská kaplička

Tuto malou bíle olíčenou stavbu umístěnou proti Staré pozořické poště dala po napoleonských válkách údajně vystavět ruská šlechtičn...

Slavkov nebo Austerlitz?

Město Slavkov u Brna se do světové historie zapsalo krvavým střetnutím, k němuž na polích v jeho blízkosti došlo 2. prosince 1805. S výjimkou našich zemí je v celém ostatním světě známo pod názvem "Austerlitz", případně rusky "Avstěrlic". Nejasnost vzájemného vztahu obou uvedených místních jmen - tedy Slavkov versus Austerlitz - zneklidňovala ve 2. polovině 19. století českou inteligenci v tomto městě, která ve svém zápasu o dosazení národní rovnoprávnosti chtěla rozřešit i otázku, proč toto město má k ryze českému názvu také německy znějící ekvivalent.

Zmařený atentát na Napoleona v Brně

Opis vzpomínek zachycených ve vrchnostenském archivu panství Chrlického, jak je opsal do svého deníku Stanislav Podlrucký ze Žatčan.

Bitva u Slavkova ve školní kronice vedené v Žatčanech

Doslovný opis zápisu ze školní kroniky vedené v Žatčanech od roku 1870 učitelem Gabrielem Richterem

Místní mariánská legenda

Kopec Santon nad Tvaroznou se stal v roce 1805 součástí válečného pole "Bitvy tří císařů". Byl opěrným bodem na levém křídle francouzské armády. Na jeho vrcholku stála kaple s dřevěnou soškou Panny Marie. Tuto kapli francouzští dělostřelci před zahájením bitvy údajně strhli.

Doprava

Dne 27.11. 1999 byla zdarma zajištěna kyvadlová doprava na Rohlenku z Hlavního nádrazí (smyčka trolejbusů pod hotelem Grand), od McDonald´s v...

Program

Program vzpomínkových akcí 194. výročí "Bitvy tří císařů"

Scénář

Spojenci stojí v horní části bojiště pod Santonem, zahajují dělostřeleckou přípravu, v dolní části bojiště vybuchují graná...

1 138 139 140