Obecně prospěšná společnost Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. na serveru Austerlitz 2005

Podrobnosti o poslání této společnosti najdete na našich stránkách zde

Tvarožná vydává medaile

Obec Tvarožná, která je jedním z organizátorů vzpomínkových akcí k výročí bitvy tří císařů, nechala pro tuto příležitost vyrobit s...

Informace o letošní akci Austerlitz 2001 v servisu ČTK

Kompletní tisková informace i s poděkováním jednotlivým sponzorům, byla dnes zveřejněna na serveru ČTK - PROTEXT. Zpráva byla rozeslána v ...

Nová kniha o Bitvě u Slavkova autora Františka Kopeckého

Zveme vás na vernisáž kreseb ing.arch.Ivo Mana,která se koná ve čtvrtek 29.listopadu 2001 v 16 hodin na Obecním úřadě ve Tvarožné. Zárove...

Program

Program vzpomínkových akcí bitvy tří císařů 2000 - 195. výročí

Slyšení u císaře Napoleona

Ještě jedna událost, mající vztah k Jiříkovicím, se prý odehrála před "Bitvou tří císařů". Představení obce pokorně prosili slyšení u Napoleona, aby ušetřil jejich zivoty a celou ves, lezící přímo v bitevním poli.

Po bitvě u Slavkova

Opis vzpomínek zachycených ve vrchnostenském archivu panství Chrlického, jak je opsal do svého deníku Stanislav Podlrucký ze Žatčan.

Francouzská armáda u Slavkova – stavy a ztráty

Složení, počty a ztráty Grande Armée u Slavkova podle vybraných pramenů

Koaliční armáda u Slavkova

Složení armády spojenců před bitvou

Hopsající selka

Při opevňování Santonu potřebovali francouzští vojáci přípřeze, aby pomohly vytáhnout jejich unaveným koním děla do palebných postaven...