Bitva u Znojma a válka roku 1809 – seminář ve Znojemské Besedě (11.7.2019)

Součástí programu vzpomínkové akce věnované 210. výročí bitvy u Znojma – Znojmo-Znaim 2019 – a doprovodným programem k výstavě Znaim/Znojmo 1809 je také seminář věnovaný jednak otázkám napoleonského re-enactmentu, oživené historie, jednak vojenským dějinám roku 1809. Proběhne ve Znojemské Besedě ve čtvrtek 11. července 2019 od 10 do 16 hod. Vstup volný.

Válka roku 1809 byla poslední vítěznou válkou vedenou (nikoli vyhlášenou) císařem Napoleonem a bitva u Znojma byla jeho poslední rozhodující bitvou, v níž zvítězil. Současně byla válkou, v níž mu arcivévoda Karel v čele císařsko-královské rakouské armády uštědřil první výraznou porážku v bitvě u Aspern a Esslingu. Pro arcivévodu samotného ovšem následující vývoj událostí a především vrchol tažení u Znojma znamenal konec vojenské kariéry. Vojensko-historická sekce Středoevropské napoleonské společnosti (CENS) připravila seminář nazvaný odkazem na náš sborník publikovaný u příležitosti 200. výročí před deseti lety Bitva u Znojma a válka roku 1809. Program je rozdělen do dvou bloků. Dopoledne, od 10 do 12 hodin, se budeme věnovat různým otázkám napoleonského re-enactmentu. Kořenům tohoto hobby, vhodným přístupům a aplikacím dobových zásad při realizaci vojensko-historických programů. Přednášet a diskutovat budou zkušení účastníci a pořadatelé akcí.

V odpoledním bloku, od 14 do 16 hodin, budou naším tématem vojenské dějiny roku 1809. Přednášet budou historici a badatelé a zavítáme do různých dějišť válečných operací páté koaliční války, a také na Pyrenejský poloostrov. Přednášky následně publikujeme v dalším sborníku, spolu s výstupy našeho slavkovského semináře, který proběhl v roce 2015 na Staré poště pozořické při 210. výročí bitvy u Slavkova.

Vstup je volný; seminář proběhne ve spodním sále Znojemské Besedy, které tímto děkujeme za podporu a možnost tento program realizovat.

Program semináře Bitva u Znojma a válka roku 1809:

dopolední blok (10-12), re-enactment

 • Karel Sáček: Počátky vystupování v historických uniformách c.k. armády
  – koordinátor projektu Primaplana.cz, člen KVH Nový Jičín, voják Jeho Veličenstva od poloviny 90. let
 • Mark Schneider: Good principles of Napoleonic Re-enactment
  – Napoleon Bonaparte předních akcí od roku 2005, především Austerlitz, Jena, Borodino, Waterloo
 • David Paget: Recreating the Imperial Headquarters of Napoleon
  – „maršál Berthier“ ve štábu Marka Schneidera, aktivní re-enactor po desítky let
 • Jakub Samek: Francouzská pěchota v napoleonském re-enactmentu
  – viceprezident Projektu Austerlitz a CENS, instruktor fr. pěchoty od r. 2003, přeložil do češtiny mj. Předpis o výcviku a manévrech pěchoty z 1. srpna 1791
 • Ondřej Tupý: Císařsko-královská pěchota v napoleonském re-enactmentu
  – prezident CENS, člen KVH Nový Jičín, císařsko-královský pěšák od roku 1993, důstojník od roku 2004

odpolední blok (14-16), historie

 • Daniel Res: Výstavba linií Torres Vedras, Portugalsko 1809
  – historik specializující se na britské vojenské dějiny, autor knihy Wellington: Vítěz od Waterloo
 • Peter Sabanoš: 1809 – Od Rábu k Prešporku
  – zakladajúci člen historickej sekcie C.E.N.S. Ťažiskom jeho záujmu v napoleonskej epoche sú najmä história vojenskej medicíny, dejiny Uhorska a cirkevná história.
 • Zdeněk Munzar: Vinzenz Ferrerius Bianchi
  – vedoucí Oddělení vojenských knihoven VHÚ Praha, předseda KVH Deutschmeister Infanterie z. s., autor a spoluautor několika monografií
 • Jiří Šlajsna: Obsazení Chomutova Sasy a Vestfálci 8.-9. července 1809
  – historik a archeolog, autor článků o historii Chomutovska a Mostecka; pracuje v Oblastním muzeu v Mostě. Jeho hlavní specializací jsou dějiny regionu se zaměřením na Mostecko, Chomutovsko a Kadaňsko, dějiny vojenství, vojenské, politické a kulturní dějiny Evropy 18. a začátku 19. století
 • Jiří Kacetl: Císař František, arcivévoda Karel a bitva u Znojma
  – historik zabývající se regionálními dějinami jihozápadní Moravy. Pracuje v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, spoluautor výstavy Znaim/Znojmo 1809

10-15minutové příspěvky bude následovat diskuse. Obsah anglicky přednesených příspěvků v případě potřeby shrneme na úvod diskuse.

Změna programu vyhrazena.