III. Recenze a anotace

Maršálové Napoleonových orlů

Přepracované a rozšířené vydání. Těch, jimž dal Napoleon maršálské hole, bylo šestadvacet. Většinu z nich ozdobily tituly vévodů a knížat. V pyšných predikátech se skvěla vítězství, která vybojovali: Valmy, Castiglione, Montebello, Rivoli, Elchingen, Auerstädt, Eckmühl, Esslingen, Wagram, Moskva... Někteří s Napoleonem vytrvali, jiní jej opustili. Tři nalezli smrt v boji, dva zemřeli před popravčí četou, jeden za záhadných okolností, jiného zavraždili, další podlehl následkům atentátu.

Napoleonova prohra

Právě vychází Napoleonova prohra od Jiřího Kovaříka, druhý (a také závěrečný) díl projektu o Poloostrovní válce let 1807 až 1814, který začíná Massénovým tažením do Portugalska roku 1810, bitvou u Bussaca i ústupem od nedobytné linie Torres Vedras.

Bernard Coppens: Waterloo, les mensonges.

V loňském roce nedlouho před 194. výročím bitvy u Waterloo vydal Bernard Coppens obsáhlou studii bitvě věnovanou a nazvanou Waterloo, lži, s podtitulem Manipulace historií konečně odhaleny.

Napoleon a knihy

Jiří Kovařík založil blog o svých knihách i knihách dalších autorů, věnovaných napoleonské i nenapoleonské vojenské historii.

Napoleonova invaze (1807-1810)

Poloostrovní válka ve Španělsku a Portugalsku. První svazek dvoudílné práce Jiřího Kovaříka o napoleonských válkách na Pyrenejském poloostrově v letech 1807 až 1814 by se měl objevit na knihkupeckých pultech nejpozději do konce února a vydává jej opět třebíčské nakladatelství Akcent. Přinášíme ukázku z knihy.

O slavkovské bitvě

V pátek v jiříkovické orlovně se koná křest knihy Františka Kopeckého O slavkovské bitvě. Kniha má 248 stran, 6 map, obálka a perokresby jsou prací Karla Valného, resumé v AJ, FJ, NJ a RJ. Nakladatelství Onufrius, vychází v rámci Projektu Austerlitz.

200 let tradic u Slavkova

František Kopecký, starosta obce Tvarožná a člen Projektu Austerlitz, obdržel ocenění Klubu autorů literatury faktu, regionální Cenu Miroslava Ivanova, za knihu 200 let tradice bitvy u Slavkova, která vyšla v rámci Projektu Austerlitz. Františkovi gratulujeme.

Má krev patří Napoleonovi

Nová kniha se objeví na knižních pultech někdy s koncem podzimu, rozhodně na předvánočním trhu, a vydává ji brněnské nakladatelství MOBA. Přítel Jakub Samek naléhal, abych z ní cosi prozradil, což činím předložením kratičkého úvodu.

Sharpovi střelci

Román, který stojí za přečtení: Píše se leden 1809, britský sbor sira Johna Moora ustupuje galicijskými horami k přístavu La Coruña, vojáci umírají hladem, zimou i vyčerpáním a Francouzům, kteří je pronásledují, už vzdoruje jen zadní voj „Black Boba" Crawfurda.

Jiří Kovařík: Napoleon na Dunaji

Nová kniha Jiřího Kovaříka věnovaná událostem, jejichž 200. výročí si letos připomínáme.