Projekt Znojmo 1809

Mikulov-Drasenhofen 2008 je za námi

Hlavní síly znepřátelených armád směřovaly na Znojmo, císař Francouzů během bitvy přiměl arcivévodu Karla k uzavření příměří. Než byla zpráva doručena 3. armádnímu sboru maršála Davouta a zadnímu voji generála Rosenberga, došlo mezi odřady obou protivníků ke střetu o město Mikulov, a v podvečerních hodinách pak ještě k šarvátce v obci Drasenhofen, kde bylo čelo poslední Davoutovy divize napadeno nevelkou jednotkou k.k. infanterie. I tento boj ukončila doručená zpráva o výsledku bitvy u Znojma, i zde vojáci obou stran příměří společně oslavili.

Mikulov-Drasenhofen 2008 – fotogalerie

Photos...Podmínky použití audiovizuálních záznamů z akcí Projektu Austerlitz.

Mikulov-Drasenhofen 2008

16.-18. května. Jako již tradičně pořádá C.E.N.S., město Mikulov a obec Drasenhofen v rámci Projektu Austerlitz ve spolupráci s Jihomoravským krajem akci re-enactmentu u příležitosti výročí událostí roku 1809 na jižní Moravě. Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek Jihomoravského kraje, ing Milan Venclík

Mikulov – Nicolsburg 2007 skončil

Podobně jako v červenci roku 1809, i po 198 letech se v okolí Mikulova objevily jednotky armád francouzského císaře Napoleona a rakouského císaře Františka (první posílená dnes o pěšáky armády Velkovévodství varšavského, druhá o desítku mušketýrů Apšeronského regimentu ruské armády), stanový vojenský tábor byl ustaven podobně jako v letech 2005 a 2006 v mimořádně atraktivním prostředí zámeckého parku, pod okny sídla Dietrichsteinů, jehož se dějiny napoleonských válek několikrát dotkly, a kde také 16. září 1809 na cestě do Brna strávil noc sám císař Napoleon.

Mikulov – Nicolsburg 2007 – aktualizace programu

Město Mikulov, Projekt Austerlitz a Central European Napoleonic Society pořádají 6.-8. července 2007 vzpomínkovou akci u příležitosti 198. výročí konce války roku 1809. Akce probíhá ve spolupráci s Jihomoravským krajem a záštitu převzal 1. náměstek hejtmana, pan Milan Venclík.

Mikulov-Nikolsburg 2006

O víkendu 16.–18. června proběhla ve městě Mikulově pod egyptským sluncem akce re-enactmentu u příležitosti 197. výročí tažení roku 1809. Zúčastnilo se jí na 150 vojáků v dobových uniformách francouzské, rakouské a ruské armády (carovi vojáci i přes ustanovení mírové smlouvy z Tylže bojovali v Mikulově na straně svých tradičních spojenců), 14 koní a 2 děla.

Mikulov 2006

C.E.N.S. pořádá ve spolupráci s městem Mikulov v rámci Projektu Austerlitz akci re-enactmentu u příležitosti konce války roku 1809 na jižní Moravě. Po loňské úspěšné akci v historickém centru města vojáci letos znovu rozbijí svůj tábor v zámeckém parku a na dva dny město znovu ovládnou. Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek Jihomoravského kraje, ing Milan Venclík.

Mikulov 2005 – poděkování

Děkujeme všem účastníkům, za jejich kázeň a perfektní zvládnutí nástrah, které jim připravilo počasí. Děkujeme hlavně našim partne...

Mikulov 2005

Vzpomínkové slavnosti 196. výročí konce války roku 1809Akce Mikulov 2005(8.–10. července 2005) Histori...

Dobšice 2004 další fotografie

Další fotky, tentokrát od profesionály Jaroslava Švandy. Odkaz uvnitř článku.