Projekt Znojmo 1809

Relace o bitvě u Znojma

Bezmála 200 vojáků v uniformách armád Francouzského císařství, Varšavského vévodství, Rakouského císařství a Ruska se zúčastnilo o uplynulém víkendu vzpomínkové akce 199. výročí bitvy u Znojma, Znojmo-Dobšice 2008.

Znojmo-Dobšice 2008 – fotogalerie 1

199th anniversary of the battle of Znaim, 199e anniversaire de la bataille de Znaïm.

Znojmo-Dobšice 2008

Projekt Austerlitz, Středoevropská napoleonská společnost, město Znojmo a obec Dobšice připravily ve spolupráci s Jihomoravským krajem vzpomínovou akci 199. výročí bitvy u Znojma, proběhne ve dnech 11. až 13. července 2008, pod záštitou 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, pana Milana Venclíka.

Mikulov-Drasenhofen 2008 je za námi

Hlavní síly znepřátelených armád směřovaly na Znojmo, císař Francouzů během bitvy přiměl arcivévodu Karla k uzavření příměří. Než byla zpráva doručena 3. armádnímu sboru maršála Davouta a zadnímu voji generála Rosenberga, došlo mezi odřady obou protivníků ke střetu o město Mikulov, a v podvečerních hodinách pak ještě k šarvátce v obci Drasenhofen, kde bylo čelo poslední Davoutovy divize napadeno nevelkou jednotkou k.k. infanterie. I tento boj ukončila doručená zpráva o výsledku bitvy u Znojma, i zde vojáci obou stran příměří společně oslavili.

Mikulov-Drasenhofen 2008 – fotogalerie

Photos...Podmínky použití audiovizuálních záznamů z akcí Projektu Austerlitz.

Mikulov-Drasenhofen 2008

16.-18. května. Jako již tradičně pořádá C.E.N.S., město Mikulov a obec Drasenhofen v rámci Projektu Austerlitz ve spolupráci s Jihomoravským krajem akci re-enactmentu u příležitosti výročí událostí roku 1809 na jižní Moravě. Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek Jihomoravského kraje, ing Milan Venclík

Mikulov – Nicolsburg 2007 skončil

Podobně jako v červenci roku 1809, i po 198 letech se v okolí Mikulova objevily jednotky armád francouzského císaře Napoleona a rakouského císaře Františka (první posílená dnes o pěšáky armády Velkovévodství varšavského, druhá o desítku mušketýrů Apšeronského regimentu ruské armády), stanový vojenský tábor byl ustaven podobně jako v letech 2005 a 2006 v mimořádně atraktivním prostředí zámeckého parku, pod okny sídla Dietrichsteinů, jehož se dějiny napoleonských válek několikrát dotkly, a kde také 16. září 1809 na cestě do Brna strávil noc sám císař Napoleon.

Mikulov – Nicolsburg 2007 – aktualizace programu

Město Mikulov, Projekt Austerlitz a Central European Napoleonic Society pořádají 6.-8. července 2007 vzpomínkovou akci u příležitosti 198. výročí konce války roku 1809. Akce probíhá ve spolupráci s Jihomoravským krajem a záštitu převzal 1. náměstek hejtmana, pan Milan Venclík.

Mikulov-Nikolsburg 2006

O víkendu 16.–18. června proběhla ve městě Mikulově pod egyptským sluncem akce re-enactmentu u příležitosti 197. výročí tažení roku 1809. Zúčastnilo se jí na 150 vojáků v dobových uniformách francouzské, rakouské a ruské armády (carovi vojáci i přes ustanovení mírové smlouvy z Tylže bojovali v Mikulově na straně svých tradičních spojenců), 14 koní a 2 děla.

Mikulov 2006

C.E.N.S. pořádá ve spolupráci s městem Mikulov v rámci Projektu Austerlitz akci re-enactmentu u příležitosti konce války roku 1809 na jižní Moravě. Po loňské úspěšné akci v historickém centru města vojáci letos znovu rozbijí svůj tábor v zámeckém parku a na dva dny město znovu ovládnou. Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek Jihomoravského kraje, ing Milan Venclík.