Projekt Znojmo 1809

Mikulov – Drasenhofen 2009, fotogalerie

Fotogalerie ze vzpomínkové akce; photogallery from the commemorative event; photos de l'événement commémoratif.Podmínky použití audiovizu...

Mikulov-Drasenhofen 2009

Město Mikulov, obec Drasenhofen, Projekt Austerlitz a Středoevropská napoleonská společnost pořádají u příležitosti 200. výročí událostí války roku 1809 vzpomínkovou akci v termínu 22.–24. května 2009. Akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

1809 – 2009

Rok 2009 je rokem 200. výročí událostí roku 1809, války 5. protifrancouzské koalice, bitev u Raszynu, Sacile, Eggmühlu, Aspern, obléhání Prešpurku, dnešní Bratislavy, rozhodující bitvy u Wagramu a poslední bitvy u Znojma.

„1809 – těžký rok pro naši širší vlast (200 let)“

Pan Jiří Peňás si v dnešním Týdnu povšiml 200. výročí událostí roku 1809 ("1809 - těžký rok pro naši širší vlast (200 let)"). V jeho profilu na stránkách www.tyden.cz se lze dočíst: "Píše o čemkoli, nic neví pořádně, a právě proto o tom píše. Měl by toho nechat, ale už si zvykl." Ač jde jistě o nadsázku, v případě tohoto článku je to výstižné.

Relace o bitvě u Znojma

Bezmála 200 vojáků v uniformách armád Francouzského císařství, Varšavského vévodství, Rakouského císařství a Ruska se zúčastnilo o uplynulém víkendu vzpomínkové akce 199. výročí bitvy u Znojma, Znojmo-Dobšice 2008.

Znojmo-Dobšice 2008 – fotogalerie 1

199th anniversary of the battle of Znaim, 199e anniversaire de la bataille de Znaïm.

Znojmo-Dobšice 2008

Projekt Austerlitz, Středoevropská napoleonská společnost, město Znojmo a obec Dobšice připravily ve spolupráci s Jihomoravským krajem vzpomínovou akci 199. výročí bitvy u Znojma, proběhne ve dnech 11. až 13. července 2008, pod záštitou 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, pana Milana Venclíka.

Mikulov-Drasenhofen 2008 je za námi

Hlavní síly znepřátelených armád směřovaly na Znojmo, císař Francouzů během bitvy přiměl arcivévodu Karla k uzavření příměří. Než byla zpráva doručena 3. armádnímu sboru maršála Davouta a zadnímu voji generála Rosenberga, došlo mezi odřady obou protivníků ke střetu o město Mikulov, a v podvečerních hodinách pak ještě k šarvátce v obci Drasenhofen, kde bylo čelo poslední Davoutovy divize napadeno nevelkou jednotkou k.k. infanterie. I tento boj ukončila doručená zpráva o výsledku bitvy u Znojma, i zde vojáci obou stran příměří společně oslavili.

Mikulov-Drasenhofen 2008 – fotogalerie

Photos...Podmínky použití audiovizuálních záznamů z akcí Projektu Austerlitz.

Mikulov-Drasenhofen 2008

16.-18. května. Jako již tradičně pořádá C.E.N.S., město Mikulov a obec Drasenhofen v rámci Projektu Austerlitz ve spolupráci s Jihomoravským krajem akci re-enactmentu u příležitosti výročí událostí roku 1809 na jižní Moravě. Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek Jihomoravského kraje, ing Milan Venclík