Historická místa

Jak to bylo v roce 1805 v Podolí

Nalevo od císařské silnice Brno - Olomouc asi 7 km východně od Brna se rozkládá vesnice Podolí.  Původně to byly dvě vesnice. Kříče...

Žuráň

Návrší Žuráň v katastru obce Podolí, známé a historicky ceněné místo památné bitvy, bylo polním velitelským stanovištěm francou...

Sokolnický zámek

Roku 1705 koupil sokolnické panství za 154 000 zlatých a 2000 dukátů klíčného od hraběte z Lemberka hrabě Walter František (*1664) z mikulo...

Kandyja (Gandyja) Hostinec U stříbrné koule

Místo, kde stával na křizovatce silnic Šaratice Těšany - Otnice - Újezd hostinec U stříbrné koule, známější pod názvem Kandyja. Označe...