Historická místa

Sokolnický zámek

Roku 1705 koupil sokolnické panství za 154 000 zlatých a 2000 dukátů klíčného od hraběte z Lemberka hrabě Walter František (*1664) z mikulo...

Kandyja (Gandyja) Hostinec U stříbrné koule

Místo, kde stával na křizovatce silnic Šaratice Těšany - Otnice - Újezd hostinec U stříbrné koule, známější pod názvem Kandyja. Označe...