Historická místa

Napoleon na Žuráni

  Napoleon  přespal   z 1. na 2. prosince  1805 v lomu západně od Žuráně, kde měl před bitvou  svůj polní...

Žuráň

Návrší Žuráň v katastru obce Podolí, známé a historicky ceněné místo památné bitvy, bylo polním velitelským stanovištěm francou...

Sokolnický zámek

Roku 1705 koupil sokolnické panství za 154 000 zlatých a 2000 dukátů klíčného od hraběte z Lemberka hrabě Walter František (*1664) z mikulo...

Kandyja (Gandyja) Hostinec U stříbrné koule

Místo, kde stával na křizovatce silnic Šaratice Těšany - Otnice - Újezd hostinec U stříbrné koule, známější pod názvem Kandyja. Označe...