Historická místa

Tvarožná po bitvě

Ve Tvarožné zůstaly chalupy z nepálených cihel pobořené, doškové střechy byly spálené. Obyvatelům zůstaly jen holé životy. Nebyly...

Jak to bylo u Tvarožné?

Olomoucká silnice, Tvarožná a vrch Santon hrály důležitou úlohu v plánech císaře Napoleona. Bylo zde třeba chránit velitelské stanov...

Pomník padlých v Holubicích odhalen

Včera ve 14,00 hod byl slavnostně odhalen pomník padlých v památné bitvě u Slavkova, v katastru obce Holubice. Výstavbu pomníku iniciovala č...

Hromadný hrob u Rohlenky

Významný byl nález hromadného hrobu při budování provozovny McDonald's u Rohlenky. Byl objeven při bagrování zeminy  na místě po...

Památky na rok 1805 ve Tvarožné

Na Obecním úřadě je instalováno diorama slavkovské bitvy, dar skupiny „Deutschmeister Schützenkorps" z Vídně z roku 1990. Je...

Mohyla míru

Po více než 100 letech od památné slavkovské bitvy, označované do té doby za nejkrvavější v dějinách, byla na návrší u obce Prace, jednom z jejích klíčových míst, zbudována v letech 1910 až 1912 Mohyla míru.

Kaple na návrší Santon

Na vrcholu kopce byla asi v r. 1700 vystavěna kaplička Panny Marie, „dílem zděná, dílem dřevěná". V roce 1786 byla při...

Slavnostní odhalení a posvěcení pomníku

Slavnostní odhalení a posvěcení pomníku "Obětem Bitvy tří císařů" u obce Holubice se koná 24. května 2003 ve 14 hodin.Program13.00 – se...

Proč název Santon?

Na východ od Brna u obce Tvarožná na severní straně silnice Brno-Olomouc leží malé návrší.Je to kopec Santon s výškou 306 m/n.m. Kop...

Jak to bylo v roce 1805 v Podolí

Nalevo od císařské silnice Brno - Olomouc asi 7 km východně od Brna se rozkládá vesnice Podolí.  Původně to byly dvě vesnice. Kříče...