III. Osobnosti, zajímavosti, pověsti

Bitva u Slavkova

…postačí, když řeknete: Bojoval jsem u Slavkova, aby každý řekl: "Hle, hrdina!"NapoleonDne 2. prosince 1805 se na...

Bitva tří císařů, aneb jak se dějiny spletly…

Bitva tří císařů, aneb jak se dějiny spletly...Protože se b itvy u S lavkova v čele s výc h vojsk osobnězúčastnili francouzský císař Na...

Slavkovské slunce

Ohnivě rudé slunce stoupá 2. prosince 1805 v půl osmé ránovzhůru mlžným oparem kamsi nad Slavkov. Všichni zmlknoupři pohledu na nádhernou ...

Emil Kaláb, historik bitvy u Slavkova

Zájemci o historii bitvy u Slavkova bezpochyby znají jméno tohoto tvaroženského rodáka. Narodil se v domě č. 129 ve Tvarožné 10. prosince 1889 jako syn čtvrtláníka.

Ladislav Kořalník – narodil se, žil a pracoval na bojišti…

Dne 31. 3. 2003 uplynulo sto let od chvíle, kdy se v Telnici na Moravě v č. p. 97 narodil domkaři Josefu a Antonii Kořalníkovým syn Josef. Jméno mu dali po tatínkovi. Kmotry mu byli Artur a Julie Tihlaříkovi.

Ing. arch. Vojtěch Kerhart, autor památníku na Žuráni

Autorem památníku je ing. arch. Vojtěch Kerhart. Narodil se 4. 7. 1892 v Poděbradech. Maturoval v roce 1910 na reálce v Nymburce a vystudoval a...

Antonín Dvořáček

Znalec a průkopník připomínání tradic slavkovské bitvy, sběratel a kreslíř...

Tvůrci Mohyly míru

Mohyla míru je pro slavkovské bojiště totéž co Eiffelova věž pro Paříž. Bez ní by Paříž byla poloviční. Pierre Orsat ve Tvarožné 1. 12. 2003Alois Slovák

Významnou osobností Brna a Moravy vůbec byl nesporně katolický kněz P.Alois Slovák. Byl nazýván "Brněnským tribunem", "Buditelem českého Brna" i "Tvůrcem Mohyly míru".

Rodina Vojtěcha Kerharta

Je jistě zajímavé osvětlit příbuzenské vztahy v rodině arch. Vojtěcha Kerharta...