Jean Colin. Napoleonovo vojenské vzdělání

Jean Colin, důstojník Historické služby hlavního štábu armády, je autorem celé řady dalších mimořádně přínosných a důkladných prací týkajících se především vývoje pěchotní taktiky, a je také spoluautorem monumentálního díla Tažení roku 1805 v Německu (La Campagne de 1805 en Allemagne), jež je souborem nepřeberných dokumentů týkajících se průběhu ulmského a slavkovského tažení a jejich pečlivé analýzy.

Svou vojenskou profesí dělostřelec, v roce 1917 čerstvě povýšený do hodnosti brigádního generála, Jean Colin padl na bojišti první světové války. U příležitosti 200. výročí Napoleonových tažení by publikování překladů jeho textů bylo pro české čtenáře se zájmem o Napoleona, jeho dobu a napoleonské války velkým přínosem, přičemž Napoleonovo vojenské vzdělání je knihou, jež se zcela automaticky, přirozeně a v pro běžného čtenáře přijatelné hloubce dotýká všech hlavních disciplín vojenské vědy konce 18. století, a je tedy současně skvělým úvodem do tématu.

Kniha má 380 stran a text doplňuje pět černobílých přehledných mapek.

Anotace posledního francouzského vydání (Editions Historiques Teissèdre, Paříž 2001).

Podle Jeana Tularda (Napoléon, 1987, s. 71) „fundamentální“ dílo, oceněné Francouzskou akademií při svém prvním vydání v roce 1901, kniha kapitána J. Colina analyzuje Napoleonovo strategické myšlení tím, že proniká až k jeho zdrojům.

Jeho záměrem je odpovědět na zásadní otázku: jak se utvořila Napoleonova válečná metoda?

J. Colin studuje historii francouzské taktiky v 17. a 18. století, současně z hlediska teorie i praxe, a stejně tak léta Bonapartova studia a jeho první tažení, od obléhání Toulonu k Italské armádě.

Brilantním způsobem prokazuje, že Napoleonův vojenský génius neexistuje ex-nihilo, ale že je „výsledkem hlubokého a pravděpodobně dosti dlouhého studia taktických nástrojů a postupů.“

Úvod

I. – Duch války.

II. – Válka minulosti.