Znojmo-Znaim 2019 – 210. výročí bitvy u Znojma (10.-14.7.2019)

Od středy 10. července do neděle 14. července 2019 probíhala ve Znojmě a v Únanově velká vzpomínková akce věnovaná 210. výročí poslední bitvy 5. koaliční války, posledního rozhodujícího vítězství císaře Napoleona, poslední bitvy vojenské kariéry arcivévody Karla – bitvy u Znojma (10.-11. července 1809). Navazovala na vzpomínkovou akci v rakouském Deutsch-Wagramu uspořádanou 5. a 6. července. Oba programy sdílely množství účastníků a mezi nimi představitele Napoleona, Marka Schneidera. Bezmála 300 re-enactorů přijelo z 15 zemí světa, na programu znojemské a únanovské akce byla unikátní výstava, přednášky na téma vojenské historie, pietní akty a bitevní ukázka.

V letošním roce máme možnost připomenout si především události spojené s historií roku 1809 a 5. koaliční války, kterou se Rakouské císařství pokusilo napravit škody, jež utrpělo porážkou v bitvě u Slavkova a tvrdými podmínkami prešpurského (bratislavského) míru v roce 1805. Spoléhalo jednak na fakt, že jádro Napoleonovy armády bylo nasazeno na Pyrenejském poloostrově, jednak na podporu jihoněmeckých katolických států – ty však zůstaly věrné spojenectví s Francií, a přes počáteční úspěchy rakouských sil musela armáda vedená arcivévodou Karlem záhy s velkými ztrátami ustupovat. Francouzi obsadili Vídeň. První Napoleonův pokus o překročení Dunaje arcivévoda Karel v bitvě u Aspern a Esslingu odrazil, a dosáhl tak nad obávaným protivníkem prvního významného vítězství. Skutečným výsledkem však bylo jen prodloužení války o měsíc: Napoleon pečlivě připravil druhý pokus a začátkem července uspěl v generální bitvě u Wagramu.

Šlo o bitvu mimořádně tvrdou. V podstatě o čelní střet dvou rovnocenných soupeřů. Takové bitvy však tažení a války nerozhodují. Rakouská armáda utrpěla vyšší ztráty a musela ustupovat, Napoleon dosáhl významného úspěchu, ale nepřítel zůstával bojeschopný. Ve složité situaci probíhaly pohyby značných sil na velkém prostoru, a lépe se v nich zorientovali Francouzi: generál Marmont přivedl svůj armádní sbor do boku ustupující arcivévodovy armády u Znojma. Ucpaná ústupová cesta na Jihlavu, nemožnost manévrovat ve složitém terénu a postupná koncentrace hlavních sil Napoleonovy armády přiměla rakouského generalissima přistoupit na podmínky příměří. Napoleon dosáhl úplného vítězství, Rakousko nejen nenapravilo ztráty z roku 1805, ale schönbrunnským mírem ze 14. října 1809 utrpělo další. Úspěšné bude až v další válce, kterou vyhlásí Francii v létě roku 1813.

Vzpomínková akce Znojmo-Znaim 2019 byla pátou, kterou Projekt Austerlitz a Středoevropská napoleonská společnost v souvislosti s velkými dějinami neprávem opomíjenou bitvou připravily. První tři proběhly v letech 2004, 2008 a 2009 – mimořádně úspěšné 200. výročí, ve spolupráci s obcí Dobšice. V roce 2013 se vzpomínkových akcí za poněkud zvláštních okolností chopil spolek zvaný Acaballado, a jeho poněkud zvláštní přístup přivedl v roce 2018 členy Středoevropské napoleonské společnosti k rozhodnutí uspořádat vlastní program v Únanově. Po úspěšné pilotní akci proběhla letos od 10. do 14. července akce Znojmo-Znaim 2019 za účasti bezmála 300 re-enactorů z 15 zemí světa (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Itálie, Německo, Francie, Belgie, Velká Británie, Spojené státy, Malta, Rusko, Rumunsko a Argentina).

Její program byl zahájen ve středu odpoledne v prostorách unikátní výstavy Znaim/Znojmo 1809, která je od května do konce září 2019 přístupná na Znojemském hradě, a kterou připravili a realizovali Vladimír Kočan a Jakub Samek ve spolupráci s Jiřím Kacetlem, historikem Jihomoravského muzea ve Znojmě. Nabízí stovku originálních předmětů, především francouzských a rakouských součástí uniforem a zbraní z období napoleonských válek. „Odpoledne s Napoleonem“ 10. července 2019, v první den 210. výročí bitvy, provedli návštěvníky expozicí dva ze tří spoluautorů a Mark Schneider v uniformě Napoleona.

Mezitím vznikal v Únanově na osvědčeném místě s podporou místního Sboru dobrovolných hasičů stanový tábor účastníků. Následujícího dne se účastníci a zájemci z řad veřejnosti sešli na semináři v sále Znojemské Besedy. V dopoledním bloku byly na pořadu přednášky týkající se re-enactmentu, oživované historie, vzpomínkových akcí, jejich historie, vývoje a vhodných prostředků a postupů. Přednášeli Karel Sáček, vedoucí projektu Primaplana.cz, který poutavě popsal kořeny re-enactmentu v rakouských uniformách (a zmínil mj. výročí lipanské bitvy z roku 1934, během něhož proběhly ve dvou obcích historického bojiště dvě paralelní vzpomínkové akce); Mark Schneider, představitel Napoleona na nejvýznamnějších akcích od roku 2005, se věnoval formálním a neformálním způsobům prezentace a ztvárnění historických postav; David Paget, „Berthier“ Napoleonova-Schneiderova štábu a zkušený re-enactor, se věnoval prostředkům a postupům štábní služby a její prezentace v rámci hobby; a Jakub Samek, viceprezident Středoevropské napoleonské společnosti, shrnul základní principy nezbytné pro správný výcvik a nasazení pěchoty uvedeného období. V odpoledním bloku se pak historik a autor knihy Wellington – Vítěz od Waterloo Daniel Res věnoval výstavbě obranných linií Torres Vedras; Peter Sabanoš, zakládající člen historické sekce CENS, popsal vývoj tažení na uherské frontě (zejm. bitva u Raabu a obléhání Prešpurku); Zdeněk Muzar, vedoucí oddělení vojenských knihoven VHÚ, představil vojenskou kariéru rakouského generála Bianchiho; a seminář uzavřel Jiří Kacetl přednáškou na téma role arcivévody Karla a císaře Františka I. v závěru tažení roku 1809.

V průběhu pátku přibývali do Únanova účastníci ze všech koutů Evropy, a z Argentiny. Postupně jsme přivítali následující jednotky:

Francouzská armáda a její spojenci:

3., 9. a 11. pluk lehké pěchoty, 8., 18., 30., 57. a 113. pluk řadové pěchoty, 5. a 6. pluk pěšího dělostřelectva, 1. kyrysnický pluk, pluk pěších granátníků, batalion námořníků, a jízdní myslivecký pluk císařské gardy, a 3. pluk Viselské legie, jednotky Polsko-italské legie, posílené o 1. lehký pluk armády Italského království a 2. a 7. pluk pěchoty Varšavského vévodství.

Rakouská armáda a její spojenci:

C.k. pěší pluky č. 1, 3, 20 a 34, batalion Zeměbrany pěšího pluku č. 4, husarské pluky č. 11 a 12, kyrysnický pluk č. 2, posílené o britskou lehkou pěchotu 71st Highland Light Infantry a Apšeronský mušketýrský pluk (Rusko se sice v Evropě válečných akcí neúčastnilo a formálně respektovalo podmínky tylžského míru, nicméně manévry jeho armád komplikovaly pozici Napoleonových polských spojenců na severní frontě).

V sobotu dopoledne nepřálo účastníkům počasí a vytrvalý déšť zabránil v možnosti uspořádat plánované manévry, jež by s ohledem na velmi dostatečný počet vojáků byly současně užitečné i zajímavé. Řada účastníků využila situace k návštěvě zmíněné výstavy v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Prvním odpoledním bodem programu bylo odhalení kamenného kříže věnovaného obětem války roku 1809, který je umístěn u Únanova v místech tradovaného hromadného hrobu z roku 1809. O zbudování pomníku se, podobně jako v roce 2010 u Mikulova, zasloužil především chirurg gardových námořníků Boris Nezbeda, a o náklady se podělili účastníci vzpomínkové akce. Pietního aktu se zúčastnila místostarostka obce, paní Ludmila Pilařová, a bývalý vojenský přidělenec velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, plk. v.v. Bruno Bucherie. Následovalo defilé obcí Únanov a po krátké přestávce pak přehlídka na návsi věnovaná v mírném předstihu 250. výročí Napoleonova narození (15. srpen 1769), na kterou navázala slavnostní večeře připravená pro Napoleona a jeho hosty v táboře, veselí s dobovými zpěvy sdílené s návštěvníky akce a táborový život vojáků přelomu 18. a 19. století.

V neděli dopoledne proběhla příprava na bitevní ukázku, která do jisté míry kompenzovala sobotní nemožnost uspořádat manévry, a od 11:30 do 12:30 pak mohly stovky diváků sledovat komentovanou ukázku, jejíž scénář byl inspirován bojem mezi francouzskou a rakouskou armádou během druhého dne bitvy, včetně Napoleonova příjezdu na bojiště a závěrečného vyhlášení klidu zbraní. Následovala přehlídka věnovaná mj. 14. červenci, francouzskému národnímu svátku, výročí pádu Bastily. Mezi diváky byli mj. starosta Únanova, pan Jindřich Bulín, nebo plukovník Olivier Lion, ředitel oddělní operační podpory Centra ochrany proti ZHN ve Vyškově, a mj. bývalý velitel 2. dragounského pluku francouzské armády.

Program akce Znojmo-Znaim 2019 uzavřel pietní akt na starém vojenském hřbitově ve Znojmě na Horním předměstí. Po Napoleonově projevu a připomenutí historie místa proslovy Kláry Čudrnákové zastupující nadaci Ztracení lidé (zabývá se osudy padlých napoleonských válek na území dnešní ČR a SR) a historika Jiřího Kacetla (současně zástupce Okrašlovacího spolku ve Znojmě a zastupitele města) byl požehnán kříž, který město Znojmo do prostoru zrušeného hřbitova opět osadí, aby trvale připomínal zcela zapomenuté stopy znojemské historie. Hřbitov byl založen patrně již za vlády Josefa II. v 80. letech 18. století, za napoleonských válek zde byly pochovány stovky vojáků, v roce 1831/1832 byl hřbitov řádně upraven a od té doby vzorně udržován. Teprve úřady první republiky hřbitov zrušily (1925), areál začal pustnout a komunisté jej pak v 50. letech celý zdemolovali. Termín osazení obnoveného kříže bude oznámen.

Pořadatelé děkují účastníkům za disciplinovanou účast, a všem, kdo uspořádání vzpomínkové akce Znojmo-Znaim 2019 podpořili a umožnili: Jihomoravskému kraji za poskytnutou finanční podporu pokrývající bezmála 50 % nákladů, Jihomoravskému muzeu ve Znojmě a Jiřímu Kacetlovi za podporu a spolupráci při realizaci výstavy, Znojemské Besedě za možnost uspořádat čtvrteční seminář, obci Únanov a panu starostovi Jindřichu Bulínovi, Sboru dobrovolných hasičů v Únanově a jeho starostovi Lukáši Tomáškovi za veškerou podporu, spolupráci a pohostinnost, Kláře Čudrnákové, nadaci Ztracení lidé: oběti napoleonských válek na území dnešní ČR a SR a Okrašlovacímu spolku ve Znojmě za úsilí směřující k obnově pietního a důstojného charakteru vojenského hřbitova na Horním předměstí. Boris Nezbeda se zasloužil o vznik nového pomníku v Únanově věnovaného obětem roku 1809; o náklady se podělili účastníci akce. Bravo.

Za podporu děkujeme také společnosti Cairo CZ a výrobci nejlepšího černého střelného prachu na světě, Vesuvitu LC, společnosti Explosia a.s.

Děkujeme Marku Schneiderovi a jeho štábu. Pokud vévoda Wellington odhadoval přítomnost Napoleona na bojišti za ekvivalent 40 tisíc mužů, pak přítomnost Marka Schneidera na vzpomínkové akci vydá za nejméně tisícovku re-enactorů. Během své „Liberty Tour“, tedy 4. července (1776) – 14. července (1789) se účastnil 210. výročí Wagramu, navštívil řadu míst spojených s dějinami přelomu 18. a 19. století v Rakousku i u nás, 210. výročí Znojma, a programu se zhostil s obrovskou energií a chutí. Setkáme se s ním opět během 214. výročí bitvy u Slavkova, na akci Austerlitz 2019. Vřelé díky patří také granátníkům 18. řadového pluku, a nejen, za logistickou podporu při stavbě tábora. Zvláštní poděkování zaslouží Tomáš Doležal, velitel nedělní bitevní ukázky a spolehlivý horsemaster akce.

210. výročí bitvy u Znojma, akce Znojmo-Znaim 2019 ve Znojmě a Únanově proběhla hladce a důstojně, bez zranění lidí i zvířat nebo jiných ztrát. Těšíme se na setkání při další příležitosti. Cílem akce bylo mj. a především přispět k povědomí o historii bitvy u Znojma jako o zásadním střetnutí, které definitivně určilo výsledek 5. koaliční války. Díky velkému ohlasu a široké mezinárodní účasti se nám to snad podařilo, a budeme v této snaze dále pokračovat.

Foto: Jaroslav Švanda