Podklady pro jednotky

Instrukce o obsluze bitevního kanónu

Překlad vybrané pasáže francouzského Manuel du canonnier (první vydání 1791) týkající se některých manévrů bitevních kanónů systému Gribeauval ráže 4, 8 a 12 liber.

Karé francouzské pěchoty podle maršála Davouta

Překlad oběžníku určeného velitelům pěších divizí Labského pozorovacího sboru, který předepisoval způsob formování karé, jejich manévry a doplňoval tak v tomto předpis z 1. srpna 1791.

Kterak dobrým vojákem býti

Kronika francouzského 57. pěšího pluku je uvedena dvěma epigramy, rýmovanými návody, jak být dobrým vojákem francouzské pěchoty. Kronika sama byla vydána v roce 1889, v řadě s kronikami ostatních pluků francouzské armády, jež se tak snažila připomenout si po tragické prusko-francouzské válce zářivější momenty své vojenské historie.

Předpis týkající se výcviku a manévrů pěchoty z 1. srpna 1791

Komentované a dosud nejúplnější české vydání základního textu pro výcvik a manévry francouzské pěchoty konce 18. a počátku 19. století, doplněné o řadu dílčích podkladů a původní schémata.

Výcvikový řád pro c. k. pěchotu 1806 (1. část)

Překlad první části původního předpisu pro výcvik vojáka.

Setninový řád pro c. k. armádu 1807

Překlad Setninového řádu pro c. k. armádu z roku 1807: Pravidla jednání ze Setninového řádu c. k. rakouské armády v otázkách a odpovědích pro vojíny, svobodníky, bubeníky a kaprály; poté krátká příloha o harcovnictví, předních strážích a hlídkování. S popisem součástí pěchotní palné zbraně a přílohou nejpotřebnějších listin.

Škola batalionu v re-enactmentu

Schémata školy batalionu pro jednotky re-enactmentu ve formátu pdf ke stažení.

Podklady pro francouzský výcvik v Bystřici

Ke stažení : tabulky školy pelotonu a batalionu pro pěchotu, provizorní předpis pro dělostřelectvo a pro srovnání také loňský předpis pro Buchlovice 2004.

Akademie 2005

V sobotu proběhla první „Akademie“. Berme ji jako prototyp, proberme nedostatky, které se staly a hledejme způsob, jakým tato posezení učinit přehlednějšími, zajímavějšími a přínosnějšími. Protože diskuse byla místy poněkud nepřehledná a proto, abychom se měli příště od čeho odrazit, aby měl každý v ruce jakýsi zápis z poslední akademie, pokusíme se sepsat hlavní body, kterým jsme se věnovali :

Předpis pro manipulaci s křesadlovými zbraněmi

Bezpečnostní instrukce a nařízení pro manipulaci s křesadlovými zbraněmi na akci Austerlitz 2005.