Podklady pro jednotky

Škola batalionu předpisu z 1. srpna 1791

Přehledný průvodce školou batalionu předpisu o výcviku a manévrech pěchoty z 1. srpna 1791 doplněný o jednoduché animace.

Vojenský pozdrav ve francouzské armádě

Překlad několika odstavců ze třetího vydání Manuel d'infanterie týkajících se vojenského pozdravu, jak jej předepsaly ordonance z roku 1788, v tomto bodě platné po celé období revolučních a napoleonských válek.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ve formátu PDF týkající se vojenské historie francouzské revoluce a prvního císařství ke stažení; a odkazy k dalším internetovým zdrojům.

Francouzské, polské, německé, anglické a české povely předpisu z 1. srpna 1791

Srovnávací tabulka povelů školy vojáka předpisu z 1. srpna 1791 z francouzského, polského, německého, amerického a českého vydání.

Pořádková a táborová stráž francouzské pěchoty

Pořádková a táborová stráž francouzské pěchoty podle provizorního předpisu o službě pěchoty v tažení z 12. srpna 1788 v úpravě článků IX a X z roku 1792.

Animace manévrů francouzské pěchoty III.

Škola tirajérského pelotonu podle instrukce pro 10. lehký pluk.

Animace manévrů francouzské pěchoty II.

2. část školy batalionu, 1., 2. a 3. článek, formování kolony

Animace manévrů francouzské pěchoty I.

Škola pelotonu předpisu z 1. srpna 1791 pro re-enactment.

Věčný rébus – c. k. nebo c. a k.?

Většina skupin vojenské historie, zaměřených obecně na éru bývalé habsburské monarchie, ráda před názvem historické jednotky, kterou jejich členové představují, uvádí jistou krátkou formulku. Nejčastěji v podobě „c. k.“, „c. a k.“, případně jejích německých ekvivalentů „k. k.“ nebo „k. u. k.“, k vidění jsou však i další verze a formy. Toto obecně velmi známé a tradiční historické označení jasně identifikuje danou jednotku právě s někdejší habsburskou armádou. Mnohem méně je ovšem rozšířeno povědomí o vzniku, vývoji a změnách tohoto označení a souvislostech, které je ovlivňovaly. Následující článek se v kostce pokusí tuto problematiku shrnout a osvětlit.

Výcvik ve škole batalionu za pomoci provazů

Překlad vybraných pasáží z další instrukce maršála Davouta z roku 1811, která se týká výcviku pěchoty ve škole batalionu pomocí provazů, jež nahradily mužstvo, což umožnilo současnou přípravu důstojníků v evolucích a manévrech batalionu i výcvik vojáků v základech školy vojáka a pelotonu.