Historie

Vojáci ruského cara

Zámyslem této rubriky je přiblížit čtenáři ty, kteří naši Bitvu (záměrně s velkým bé, protože kvůli ní tyto stránky vlastně vznikají) vybojovali ve službách ruského cara.

Semen Christofanovič Stavrakov

"Bez Stavrakova bojovat nelze…", prohlásil generál Kutuzov, když žádal přidělení nenápadného majora ubytovatelské služby. A věděl, co říká...

Uniformy, výstroj a výzbroj francouzské pěchoty (1804-1806)

V roce 1805 byla (měla být) pěchota oblečena v podstatě podle nařízení z 21. února 1793, později upravovaného a doplňovaného (nejvýznamnější změny přineslo nařízení z 26. října 1801). S trochou nadsázky lze říci, že předpisy a nařízení týkající se uniforem a výstroje se ve Francii psaly proto, aby nebyly respektovány.

Stejnokroje, výstroj a výzbroj bubeníků, hudebníků a neřadových řadové pěchoty (1805)

Zde jsou uvedeny pouze základní vysvětlující informace o vyobrazených stejnokrojích a jejich součástech. Většina zde vyobrazených součástí byla popsána v předchozích plaketách – zde se zaměřím na odlišnosti stejnokroje hudebníků. Novou částí bude popis stejnokroje neřadových (nebojových) poddůstojníků a vojáků pluku.

Stejnokroje, výstroj a výzbroj důstojníků řadové pěchoty (1805)

Zde jsou uvedeny pouze základní vysvětlující informace o vyobrazených stejnokrojích a jejich součástech. Podrobné popisy budou obsahem samostatného článku. Stejně tak je tomu v případě popisu výzbroje.

Stejnokroje, výstroj a výzbroj myslivecké pěchoty (1805)

Zde jsou uvedeny pouze základní vysvětlující informace o vyobrazených stejnokrojích a jejich součástech. Podrobné popisy budou obsahem samostatného článku. Stejně tak je tomu v případě popisu výzbroje.

Myslivecký pluk v datech (1805)

Viz také Ru1805-I-C1, Ru1805-I-C2.

Pluky řadové a lehké pěchoty (1805)

Do válečných operací roku 1805 zasáhly pluky pěchoty, které byly součástí Velké německé armády (Grande Armée d’Allemagne), jež byla pod přímým velením císaře Napoléona, a Italské armády (Armée d’Italie) maršála André Massény. Pluky řadové pěchoty byly číslovány od 1 do 112, ale 23 čísel zůstalo nevyužito (31, 38, 41, 49, 68, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 83, 87, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 104, 107, 109 a 110). Stejně tak byly pluky lehké pěchoty číslovány od 1 do 31, ale 5 čísel zůstalo nevyužito (11, 19, 20, 29 a 30).

Řadový pěší pluk v datech (1805)

Tento článek by měl, alespoň v základních rysech, objasnit složení a organizaci pluku řadové pěchoty ruské armády v roce 1805. Jeho součástí je i tabulka počtů pluku. Je zde pojednáno o organizaci armádního řadového pluku, gardová pěchota bude mít svůj vlastní popis.

Mírová dislokace pluků řadové a myslivecké pěchoty, inspekční systém (1805)

V době míru byly pěchotní (ale i jezdecké a dělostřelecké) pluky dislokovány teritoriálním způsobem v tzv. „inspekcích". Každá inspekce mohla mít maximálně deset pluků řadové pěchoty. Inspekcí bylo v roce 1805 celkem čtrnáct a pluky do nich byly dislokovány na základě strategického významu inspekce.