I. Francouzská armáda

Francouzské, polské, německé, anglické a české povely předpisu z 1. srpna 1791

Srovnávací tabulka povelů školy vojáka předpisu z 1. srpna 1791 z francouzského, polského, německého, amerického a českého vydání.

Pořádková a táborová stráž francouzské pěchoty

Pořádková a táborová stráž francouzské pěchoty podle provizorního předpisu o službě pěchoty v tažení z 12. srpna 1788 v úpravě článků IX a X z roku 1792.

Korespondence maršála Davouta z 9. a 10. července 1809

V souvislosti s připravovanou akcí v Mikulově přinášíme překlad tří dopisů z korespondence maršála Davouta, které přibližují situaci a pohyby vojsk v okolí Mikulova v době bitvy u Znojma.

Hlavní a divizní štáby francouzské armády

Překlad tří úvodních kapitol z Manuel du service des états-majors généraux et divisionnaires (1813), jehož autrem je generál Thiébault, obecně definuje úlohu štábů a nastiňuje jejich obvyklé a vhodné složení.

První sapér Francie

Stručná historie sapérů francouzských gardových pěších granátníků a především Prvního sapéra Francie, tedy seržanta, který jim všem velel a kráčel při defilé v čele celé armády.

Výcvik ve škole batalionu za pomoci provazů

Překlad vybraných pasáží z další instrukce maršála Davouta z roku 1811, která se týká výcviku pěchoty ve škole batalionu pomocí provazů, jež nahradily mužstvo, což umožnilo současnou přípravu důstojníků v evolucích a manévrech batalionu i výcvik vojáků v základech školy vojáka a pelotonu.

Rytíř du Teil: O užití nového dělostřelectva

Překlad 10. kapitoly z díla O užití nového dělostřelectva v polním tažení, nezbytná znalost pro důstojníky určené k velení všem zbraním, jehož autorem je rytíř du Teil, v roce vydání práce, 1778, major dělostřeleckého pluku de la Fère.

Instrukce o obsluze bitevního kanónu

Překlad vybrané pasáže francouzského Manuel du canonnier (první vydání 1791) týkající se některých manévrů bitevních kanónů systému Gribeauval ráže 4, 8 a 12 liber.

Karé francouzské pěchoty podle maršála Davouta

Překlad oběžníku určeného velitelům pěších divizí Labského pozorovacího sboru, který předepisoval způsob formování karé, jejich manévry a doplňoval tak v tomto předpis z 1. srpna 1791.

Stráž praporu v rámci sestavy batalionu francouzské pěchoty

Vojáci 8. pluku řadové pěchoty francouzské armády C.E.N.S. si vyrobili výstroj a výzbroj 2. a 3. orlonoše, kteří fungovali v rámci stráže praporu a orla po aplikaci dekretu z 18. února 1808. Tímto článkem chceme jim a dalším zájemcům pomoci zorientovat se ve vývoji „garde du drapeau“ - stráže praporu francouzské pěchoty v letech 1791–1815.