I. Francouzská armáda

4liberní kanón systému Gribeauval z dílny Františka Kopečka

František Kopeček v létě dokončil další repliku napoleonského kanónu, tentokrát 4liberní polní kanón systému Gribeauval.

Generál Bonie, Francouzská taktika – jezdectvo v boji

Kapitola z práce generála Bonieho publikované v roce 1887, jež srovnává obecné zásady jezdeckého útoku dvou ordonancí, které reagovaly na porážku v prusko-francouzské válce, přičemž srozumitelně popisuje, v čem spočívá síla jezdeckého útoku.

Francouzská jezdecká ordonance z roku 13

Provizorní ordonance o výcviku a manévrech jezdectva z 1. vendémiairu roku 13 - Ordonnance provisoire sur l'exercice et les manoeuvres de la cavalerie, rédigée par ordre du ministre de la guerre, du 1er vendémiaire an XIII

Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení

Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení z 1. dubna 1792 stanovuje některé základní zásady nasazení francouzského dělostřelectva platné v průběhu revolučních a napoleonských válek.

Ženy u armády podle výnosu ze 7. thermidoru roku 8

Výnosem ze 7. thermidoru roku 8 (26. července 1800) byl definitivně upraven počet markytánek a pradlen u armády a stanovena přísná pravidla týkající se všech výnosem neautorizovaných žen, jež by u armády přes zákaz zůstaly.

Guyardova instrukce pro lehkou pěchotu

Instrukce pro službu a manévry lehké pěchoty lehké pěchoty v poli, věnovaná Císaři Francouzů, byla sepsána a v roce 13 vydána v Paříži plukovníkem bývalého 1. pluku pěších husarů, Guyardem. Obsahuje řadu zajímavých postřehů o výcviku obecně, o roli, jakou má hrát lehká pěchota a nabízí manévry tirajérů, jež se zdají být nicméně zcela zbytečně komplikované, nadto text obsahuje evidentní chybu, jež znemožňuje doslovné provedení předepsaného.

Dekret z 18. února 1808

Na dnešní den připadá 200. výročí vydání dekretu, který zásadním způsobem měnil organizaci francouzské pěchoty. V platnosti zůstal po celé zbývající období prvního císařství, v základních obrysech také první restaurace i Sta dní.

Škola batalionu předpisu z 1. srpna 1791

Přehledný průvodce školou batalionu předpisu o výcviku a manévrech pěchoty z 1. srpna 1791 doplněný o jednoduché animace.

Vojenský pozdrav ve francouzské armádě

Překlad několika odstavců ze třetího vydání Manuel d'infanterie týkajících se vojenského pozdravu, jak jej předepsaly ordonance z roku 1788, v tomto bodě platné po celé období revolučních a napoleonských válek.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ve formátu PDF týkající se vojenské historie francouzské revoluce a prvního císařství ke stažení; a odkazy k dalším internetovým zdrojům.