I. Francouzská armáda

Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení

Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení z 1. dubna 1792 stanovuje některé základní zásady nasazení francouzského dělostřelectva platné v průběhu revolučních a napoleonských válek.

Ženy u armády podle výnosu ze 7. thermidoru roku 8

Výnosem ze 7. thermidoru roku 8 (26. července 1800) byl definitivně upraven počet markytánek a pradlen u armády a stanovena přísná pravidla týkající se všech výnosem neautorizovaných žen, jež by u armády přes zákaz zůstaly.

Guyardova instrukce pro lehkou pěchotu

Instrukce pro službu a manévry lehké pěchoty lehké pěchoty v poli, věnovaná Císaři Francouzů, byla sepsána a v roce 13 vydána v Paříži plukovníkem bývalého 1. pluku pěších husarů, Guyardem. Obsahuje řadu zajímavých postřehů o výcviku obecně, o roli, jakou má hrát lehká pěchota a nabízí manévry tirajérů, jež se zdají být nicméně zcela zbytečně komplikované, nadto text obsahuje evidentní chybu, jež znemožňuje doslovné provedení předepsaného.

Dekret z 18. února 1808

Na dnešní den připadá 200. výročí vydání dekretu, který zásadním způsobem měnil organizaci francouzské pěchoty. V platnosti zůstal po celé zbývající období prvního císařství, v základních obrysech také první restaurace i Sta dní.

Škola batalionu předpisu z 1. srpna 1791

Přehledný průvodce školou batalionu předpisu o výcviku a manévrech pěchoty z 1. srpna 1791 doplněný o jednoduché animace.

Vojenský pozdrav ve francouzské armádě

Překlad několika odstavců ze třetího vydání Manuel d'infanterie týkajících se vojenského pozdravu, jak jej předepsaly ordonance z roku 1788, v tomto bodě platné po celé období revolučních a napoleonských válek.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ve formátu PDF týkající se vojenské historie francouzské revoluce a prvního císařství ke stažení; a odkazy k dalším internetovým zdrojům.

Oudinotovi granátníci 1803-1806 v datech

25. ledna 1804 (4. pluviôse roku 12)byl vydán rozkaz ke zformování divize záložních granátníků.

Francouzské, polské, německé, anglické a české povely předpisu z 1. srpna 1791

Srovnávací tabulka povelů školy vojáka předpisu z 1. srpna 1791 z francouzského, polského, německého, amerického a českého vydání.

Pořádková a táborová stráž francouzské pěchoty

Pořádková a táborová stráž francouzské pěchoty podle provizorního předpisu o službě pěchoty v tažení z 12. srpna 1788 v úpravě článků IX a X z roku 1792.