I. Francouzská armáda

Dekret z 18. února 1808

Na dnešní den připadá 200. výročí vydání dekretu, který zásadním způsobem měnil organizaci francouzské pěchoty. V platnosti zůstal po celé zbývající období prvního císařství, v základních obrysech také první restaurace i Sta dní.

Škola batalionu předpisu z 1. srpna 1791

Přehledný průvodce školou batalionu předpisu o výcviku a manévrech pěchoty z 1. srpna 1791 doplněný o jednoduché animace.

Vojenský pozdrav ve francouzské armádě

Překlad několika odstavců ze třetího vydání Manuel d'infanterie týkajících se vojenského pozdravu, jak jej předepsaly ordonance z roku 1788, v tomto bodě platné po celé období revolučních a napoleonských válek.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ve formátu PDF týkající se vojenské historie francouzské revoluce a prvního císařství ke stažení; a odkazy k dalším internetovým zdrojům.

Oudinotovi granátníci 1803-1806 v datech

25. ledna 1804 (4. pluviôse roku 12)byl vydán rozkaz ke zformování divize záložních granátníků.

Francouzské, polské, německé, anglické a české povely předpisu z 1. srpna 1791

Srovnávací tabulka povelů školy vojáka předpisu z 1. srpna 1791 z francouzského, polského, německého, amerického a českého vydání.

Pořádková a táborová stráž francouzské pěchoty

Pořádková a táborová stráž francouzské pěchoty podle provizorního předpisu o službě pěchoty v tažení z 12. srpna 1788 v úpravě článků IX a X z roku 1792.

Korespondence maršála Davouta z 9. a 10. července 1809

V souvislosti s připravovanou akcí v Mikulově přinášíme překlad tří dopisů z korespondence maršála Davouta, které přibližují situaci a pohyby vojsk v okolí Mikulova v době bitvy u Znojma.

Hlavní a divizní štáby francouzské armády

Překlad tří úvodních kapitol z Manuel du service des états-majors généraux et divisionnaires (1813), jehož autrem je generál Thiébault, obecně definuje úlohu štábů a nastiňuje jejich obvyklé a vhodné složení.

První sapér Francie

Stručná historie sapérů francouzských gardových pěších granátníků a především Prvního sapéra Francie, tedy seržanta, který jim všem velel a kráčel při defilé v čele celé armády.