I. Francouzská armáda

O pochodech v Napoleonových armádách

Překlad vybraných pasáží knihy C.-P. Escalla Des Marches dans les Armées de Napoléon týkajících se formací pěchoty za pochodu.

Povinnosti seržanta podle Bardinovy Pěchotní příručky

Popis základních funkcí seržanta francouzské pěchoty pomáhá lépe pochopit fungování jednotek pěchoty v období revolučních a napoleonských válek a je zajímavý jistě nejen pro členy jednotek re-enactmentu.

Dekret z 19. září 1805 – voltižérské roty řadové pěchoty

Dekretem z 2. doplňkového dne roku 13 byly v batalionech francouzské řadové pěchoty ustaveny voltižérské roty.

Původní program ceremonie předávání orlic – 5. prosince 1804

Původní scénář ceremonie předávání orlic vydaný v Pařížském deníku 5. prosince 1804.

Tajemství kokardy

Kdy se přesně zrodila roku 1789 trojbarevná kokarda? Je možné, že by se královy osobní barvy se staly národními barvami a dokonce symbolem Revoluce, zatímco národní barva se stala barvou královy strany? Bernard Coppens nám odhaluje "Tajemství kokardy".

Marie-Joseph-Emmanuel-Auguste-Dieudonné hrabě de Las Cases

Slavkovská bitva nám dala autora Memoriálu ze Svaté Heleny. Marie-Joseph-Emmanuel-Auguste-Dieudonné, hrabě de Las Cases se narodil 21. června 1766 v obci Blan v Tarnu. Bitva u Slavkova v něm probudila hluboký obdiv a horoucí oddanost k císaři

225 let od narození Antoina Henriho barona de Jomini

6. března uplyne 225 let od narození významného vojenského teoretika a přímého účastníka napoleonských válek. Antoine Henri de Jomini, pozdější autor Précis de l'art de la guerre, pocházející z rodiny zámožného syndika a člena Švýcarské rady byl k armádě přitahován již ve dvanácti létech, revoluční události však znemožnily, aby si zakoupil hodnost u švýcarského Wattervillova pluku, sloužícího ve Francii.

Armand-Augustin markýz de Caulaincourt vévoda z Vicenzy

Caulaincourt patřil k nejbližším Napoleonovým věrným. Jako nejvyšší podkoní (grand écuyer) císařova vojenského domu a divizní generál se zúčatnil i bitvy u Slavkova.

Jacques Gabriel Victor Allain

J.-G.-V. Allain byl v bitvě u Slavkova náčelníkem štábu Suchetovy pěší divize, jež byla součástí Lannesova V. armádního sboru a střetla se na severním úseku fronty s předvojem spojenecké armády pod velením knížete Bagrationa.

Uniformy, výstroj a výzbroj francouzské pěchoty (1804-1806)

V roce 1805 byla (měla být) pěchota oblečena v podstatě podle nařízení z 21. února 1793, později upravovaného a doplňovaného (nejvýznamnější změny přineslo nařízení z 26. října 1801). S trochou nadsázky lze říci, že předpisy a nařízení týkající se uniforem a výstroje se ve Francii psaly proto, aby nebyly respektovány.