I. Francouzská armáda

Výcvik ve škole batalionu za pomoci provazů

Překlad vybraných pasáží z další instrukce maršála Davouta z roku 1811, která se týká výcviku pěchoty ve škole batalionu pomocí provazů, jež nahradily mužstvo, což umožnilo současnou přípravu důstojníků v evolucích a manévrech batalionu i výcvik vojáků v základech školy vojáka a pelotonu.

Rytíř du Teil: O užití nového dělostřelectva

Překlad 10. kapitoly z díla O užití nového dělostřelectva v polním tažení, nezbytná znalost pro důstojníky určené k velení všem zbraním, jehož autorem je rytíř du Teil, v roce vydání práce, 1778, major dělostřeleckého pluku de la Fère.

Instrukce o obsluze bitevního kanónu

Překlad vybrané pasáže francouzského Manuel du canonnier (první vydání 1791) týkající se některých manévrů bitevních kanónů systému Gribeauval ráže 4, 8 a 12 liber.

Karé francouzské pěchoty podle maršála Davouta

Překlad oběžníku určeného velitelům pěších divizí Labského pozorovacího sboru, který předepisoval způsob formování karé, jejich manévry a doplňoval tak v tomto předpis z 1. srpna 1791.

Stráž praporu v rámci sestavy batalionu francouzské pěchoty

Vojáci 8. pluku řadové pěchoty francouzské armády C.E.N.S. si vyrobili výstroj a výzbroj 2. a 3. orlonoše, kteří fungovali v rámci stráže praporu a orla po aplikaci dekretu z 18. února 1808. Tímto článkem chceme jim a dalším zájemcům pomoci zorientovat se ve vývoji „garde du drapeau“ - stráže praporu francouzské pěchoty v letech 1791–1815.

Kterak dobrým vojákem býti

Kronika francouzského 57. pěšího pluku je uvedena dvěma epigramy, rýmovanými návody, jak být dobrým vojákem francouzské pěchoty. Kronika sama byla vydána v roce 1889, v řadě s kronikami ostatních pluků francouzské armády, jež se tak snažila připomenout si po tragické prusko-francouzské válce zářivější momenty své vojenské historie.

Manévry pro rotu Tirajérů či Flankérů

Instrukce maršála Davouta z roku 1811 (autorem projektu je generál Morand) pro pěchotu jeho armádního sboru týkající se manévrů a boje rozptýlených střelců - tirajérů a flankérů; zajímavý a důležitý podklad pro studium této oblasti pěchotní taktiky revolučních a napoleonských válek.

Hodnostní stupně francouzské armády let 1786-1815 II.

Hodnostní stupně generálů a štábních důstojníků francouzské armády let 1786-1815.

Hodnostní stupně francouzské armády let 1786–1815 I.

Hodnostní stupně a jejich označení na uniformě jsou v každé armádě specifické. Francouzský systém z let 1791–1815 se opírá o královskou ordonanci z 1. října 1786. V průběhu revoluce a císařství prošel několika změnami a orientace v hodnostních stupních (grades) a titulech (titres) a s nimi více či méně spojených službách (emplois) či funkcích (fonctions) není snadná.

Předpis týkající se výcviku a manévrů pěchoty z 1. srpna 1791

Komentované a dosud nejúplnější české vydání základního textu pro výcvik a manévry francouzské pěchoty konce 18. a počátku 19. století, doplněné o řadu dílčích podkladů a původní schémata.