II. Vojenská historie

Stejnokroje, výstroj a výzbroj bubeníků, hudebníků a neřadových řadové pěchoty (1805)

Zde jsou uvedeny pouze základní vysvětlující informace o vyobrazených stejnokrojích a jejich součástech. Většina zde vyobrazených součástí byla popsána v předchozích plaketách – zde se zaměřím na odlišnosti stejnokroje hudebníků. Novou částí bude popis stejnokroje neřadových (nebojových) poddůstojníků a vojáků pluku.

Stejnokroje, výstroj a výzbroj důstojníků řadové pěchoty (1805)

Zde jsou uvedeny pouze základní vysvětlující informace o vyobrazených stejnokrojích a jejich součástech. Podrobné popisy budou obsahem samostatného článku. Stejně tak je tomu v případě popisu výzbroje.

Stejnokroje, výstroj a výzbroj myslivecké pěchoty (1805)

Zde jsou uvedeny pouze základní vysvětlující informace o vyobrazených stejnokrojích a jejich součástech. Podrobné popisy budou obsahem samostatného článku. Stejně tak je tomu v případě popisu výzbroje.

Myslivecký pluk v datech (1805)

Viz také Ru1805-I-C1, Ru1805-I-C2.

1 13 14 15