II. Vojenská historie

Karel Klátil: Stejnokroje, výstroj a výzbroj poddůstojníků a mužstva řadové pěchoty (1805)

Stejnokroje, výstroj a výzbroj poddůstojníků a mužstva ruské řadové pěchoty v roce 1805

1 13 14 15