II. Vojenská historie

Karel Klátil: Myslivecký pluk v datech (1805)

V roce 1805 čítala ruská myslivecká pěchota 22 pluků, tj. 66 mysliveckých batalionů. Co do počtu batalionů a rot v pluku, byla jejich organizace totožná s plukem řadové pěchoty – tři bataliony, v každém z nich čtyři myslivecké roty.

1 13 14 15