II. Vojenská historie

Karel Klátil: Mírová dislokace pluků řadové a myslivecké pěchoty, inspekční systém (1805)

V době míru byly pěchotní (ale i jezdecké a dělostřelecké) pluky dislokovány teritoriálním způsobem v tzv. „inspekcích". Každá inspekce mohla mít maximálně deset pluků řadové pěchoty. Inspekcí bylo v roce 1805 celkem čtrnáct a pluky do nich byly dislokovány na základě strategického významu inspekce.

Karel Klátil: Stejnokroje, výstroj a výzbroj poddůstojníků a mužstva řadové pěchoty (1805)

Stejnokroje, výstroj a výzbroj poddůstojníků a mužstva ruské řadové pěchoty v roce 1805

Karel Klátil: Stejnokroje, výstroj a výzbroj bubeníků, hudebníků a neřadových řadové pěchoty (1805)

Stejnokroje, výstroj a výzbroj bubeníků, hudebníků a neřadových ruské řadové pěchoty v roce 1805

Karel Klátil: Stejnokroje, výstroj a výzbroj důstojníků řadové pěchoty (1805)

Uniformy, výstroj a výzbroj důstojníků řadové pěchoty ruské armády v roce 1805

1 12 13 14