II. Vojenská historie

199. výročí bitvy u Trafalgaru

Před 199 lety porazil britský viceadmirál Horatio Nelson spojené francouzsko-španělské loďstvo pod vedením admirála Villeneuva

Bitva u Waterloo – útok I. armádního sboru

Blíží se 18. červen, tedy 189. výročí bitvy u Waterloo. Spolu s Jiřím Kovaříkem, který právě dopisuje 4. díl svých Napoleonových tažení, jsme se zamýšleli nad nešťastným útokem I. armádního sboru generála Droueta hraběte d'Erlon a zejména nad výchozí situací jeho čtyř divizí - Quiotovy, Donzelotovy, Marcognetovy a Durutteovy.

Tajemství kokardy

Kdy se přesně zrodila roku 1789 trojbarevná kokarda? Je možné, že by se královy osobní barvy se staly národními barvami a dokonce symbolem Revoluce, zatímco národní barva se stala barvou královy strany? Bernard Coppens nám odhaluje "Tajemství kokardy".

Námořní bitva u Abúkíru 1. srpna 1798. Výbuch Orientu.

Článek Michele Battesti "L'explosion de l'Orient, un des vaisseaux les plus puissants du monde" z Revue du Souvenir Napoléonien, č. 421 přeložil František Holeček.

Marie-Joseph-Emmanuel-Auguste-Dieudonné hrabě de Las Cases

Slavkovská bitva nám dala autora Memoriálu ze Svaté Heleny. Marie-Joseph-Emmanuel-Auguste-Dieudonné, hrabě de Las Cases se narodil 21. června 1766 v obci Blan v Tarnu. Bitva u Slavkova v něm probudila hluboký obdiv a horoucí oddanost k císaři

225 let od narození Antoina Henriho barona de Jomini

6. března uplyne 225 let od narození významného vojenského teoretika a přímého účastníka napoleonských válek. Antoine Henri de Jomini, pozdější autor Précis de l'art de la guerre, pocházející z rodiny zámožného syndika a člena Švýcarské rady byl k armádě přitahován již ve dvanácti létech, revoluční události však znemožnily, aby si zakoupil hodnost u švýcarského Wattervillova pluku, sloužícího ve Francii.

Armand-Augustin markýz de Caulaincourt vévoda z Vicenzy

Caulaincourt patřil k nejbližším Napoleonovým věrným. Jako nejvyšší podkoní (grand écuyer) císařova vojenského domu a divizní generál se zúčatnil i bitvy u Slavkova.

Michail Andrejevič Miloradovič

Jako devítiletý byl jmenován podpraporčíkem gardového Izmajlovského pluku na trvalé dovolené za účelem vzdělávání se. Studoval na univerzitě v Königsbergu, dělostřelbu a opevňování pak na univerzitě ve Strassburgu... Suvorov mu říkal Míšo

Jacques Gabriel Victor Allain

J.-G.-V. Allain byl v bitvě u Slavkova náčelníkem štábu Suchetovy pěší divize, jež byla součástí Lannesova V. armádního sboru a střetla se na severním úseku fronty s předvojem spojenecké armády pod velením knížete Bagrationa.

Vojáci ruského cara

Zámyslem této rubriky je přiblížit čtenáři ty, kteří naši Bitvu (záměrně s velkým bé, protože kvůli ní tyto stránky vlastně vznikají) vybojovali ve službách ruského cara.