II. Vojenská historie

Polní maršál Dagobert Siegmund hrabě von Wurmser

Stručná biografie.

Původní program ceremonie předávání orlic – 5. prosince 1804

Původní scénář ceremonie předávání orlic vydaný v Pařížském deníku 5. prosince 1804.

Zkáza Zlaté eskadry

Před 200 lety se začínala historická epocha nazývaná NAPOLEONSKÉ VÁLKY. Přestože největší střety se odehrávaly na evropském kontinentě, ústřední osou této série válečných konfliktů byl mocenský souboj Francie a Velké Británie, který v průběhu desetiletí vtáhl do svých tenat celou Evropu a značnou část zbytku světa. Jako první bylo do konfliktu Paříže a Londýna zataženo Španělsko, a o okolnostech za jakých se madridský dvůr rozhodl vstoupit na válečné kolbiště přibližují následující řádky…

199. výročí bitvy u Trafalgaru

Před 199 lety porazil britský viceadmirál Horatio Nelson spojené francouzsko-španělské loďstvo pod vedením admirála Villeneuva

Tajemství kokardy

Kdy se přesně zrodila roku 1789 trojbarevná kokarda? Je možné, že by se královy osobní barvy se staly národními barvami a dokonce symbolem Revoluce, zatímco národní barva se stala barvou královy strany? Bernard Coppens nám odhaluje "Tajemství kokardy".

Námořní bitva u Abúkíru 1. srpna 1798. Výbuch Orientu.

Článek Michele Battesti "L'explosion de l'Orient, un des vaisseaux les plus puissants du monde" z Revue du Souvenir Napoléonien, č. 421 přeložil František Holeček.

Marie-Joseph-Emmanuel-Auguste-Dieudonné hrabě de Las Cases

Slavkovská bitva nám dala autora Memoriálu ze Svaté Heleny. Marie-Joseph-Emmanuel-Auguste-Dieudonné, hrabě de Las Cases se narodil 21. června 1766 v obci Blan v Tarnu. Bitva u Slavkova v něm probudila hluboký obdiv a horoucí oddanost k císaři

225 let od narození Antoina Henriho barona de Jomini

6. března uplyne 225 let od narození významného vojenského teoretika a přímého účastníka napoleonských válek. Antoine Henri de Jomini, pozdější autor Précis de l'art de la guerre, pocházející z rodiny zámožného syndika a člena Švýcarské rady byl k armádě přitahován již ve dvanácti létech, revoluční události však znemožnily, aby si zakoupil hodnost u švýcarského Wattervillova pluku, sloužícího ve Francii.

Armand-Augustin markýz de Caulaincourt vévoda z Vicenzy

Caulaincourt patřil k nejbližším Napoleonovým věrným. Jako nejvyšší podkoní (grand écuyer) císařova vojenského domu a divizní generál se zúčatnil i bitvy u Slavkova.

Michail Andrejevič Miloradovič

Jako devítiletý byl jmenován podpraporčíkem gardového Izmajlovského pluku na trvalé dovolené za účelem vzdělávání se. Studoval na univerzitě v Königsbergu, dělostřelbu a opevňování pak na univerzitě ve Strassburgu... Suvorov mu říkal Míšo