Historie bitvy

Před bitvou

Na počátku r. 1805 naši předkové, žijící v kraji na polovině cesty mezi Brnem a Slavkovem, vůbec netušili, co jim přinese jeho k...

Napoleon I. Bonaparte

Mezi postavy světové historie, jež ovlivnily svým významem dobu nejen svou, patří na jedno z čelných míst bezesporu Napoléon Bonaparte. Položila-li Francouzská revoluce (jejíž byl generál Bonaparte mocnou zbraní) základ moderní Evropy smetením Starého režimu, první konzul Bonaparte a císař Napoléon starou Evropu donutili na tomto základu stavět.

Alexandr I.

"Car pravoslavnyj" (1777 – 1805) v podvečer toho osudného dne na něj, popravdě řečeno, příliš nevypadal. Umazaný, poněkud vyděšený a hlavně nervově vyčerpaný – takového ho náhodou našel major Toll (a detailně tento okamžik ve svých pamětech popsal.). Alexandr I., car veškeré Rusi – protože o tom je tu řeč – byl tím třetím z císařů, do jejichž osudů se bitva, která se odehrála onoho, pro ruské zbraně nešťastného, 2. prosince 1805 na pláních v okolí Austerlitzu,výrazně zapsala. Neuškodí, myslím, poněkud si oprášit dějepisná data o panovníkovi který – přes neslavný začátek – dovedl svá vojska slavně až do Paříže.

Napoleon před bitvou povečeřel na Pindulce.

K obci Podolí patří  samota a bývalá zájezdní hospoda Pindulka. Zde 1.prosince povečeřel Napoleon s doprovodem, který tvořili: maršá...

Průběh bitvy u Slavkova

2. prosinec 1805: situace ve 3 hodiny ráno, 9.30 dopoledne, ve 12.00 hodin a mezi 15.00 a 16.00 na zjednodušených mapách

Ano, už je tomu 30 let, co jsem poprvé navštívil bojiště Bitvy u Slavkova, říká granátník Pierre Orsat z Lyonu

Ale 30 let... To bylo včera.... A přece, když přemýšlím, kolik se mi do té doby ztratilo mých přátel, moje první myšlenka, při tomto 2. ...

Tvarožná vydává medaile

Obec Tvarožná, která je jedním z organizátorů vzpomínkových akcí k výročí bitvy tří císařů, nechala pro tuto příležitost vyrobit s...

Slyšení u císaře Napoleona

Ještě jedna událost, mající vztah k Jiříkovicím, se prý odehrála před "Bitvou tří císařů". Představení obce pokorně prosili slyšení u Napoleona, aby ušetřil jejich zivoty a celou ves, lezící přímo v bitevním poli.

Francouzská armáda u Slavkova – stavy a ztráty

Složení, počty a ztráty Grande Armée u Slavkova podle vybraných pramenů

Koaliční armáda u Slavkova

Složení armády spojenců před bitvou