Slavkovské bojiště

Hromadný hrob u Rohlenky

Významný byl nález hromadného hrobu při budování provozovny McDonald's u Rohlenky. Byl objeven při bagrování zeminy  na místě po...

Památky na rok 1805 ve Tvarožné

Na Obecním úřadě je instalováno diorama slavkovské bitvy, dar skupiny „Deutschmeister Schützenkorps" z Vídně z roku 1990. Je...

Mohyla míru

Po více než 100 letech od památné slavkovské bitvy, označované do té doby za nejkrvavější v dějinách, byla na návrší u obce Prace, jednom z jejích klíčových míst, zbudována v letech 1910 až 1912 Mohyla míru.

Kaple na návrší Santon

Na vrcholu kopce byla asi v r. 1700 vystavěna kaplička Panny Marie, „dílem zděná, dílem dřevěná". V roce 1786 byla při...

Slavnostní odhalení a posvěcení pomníku

Slavnostní odhalení a posvěcení pomníku "Obětem Bitvy tří císařů" u obce Holubice se koná 24. května 2003 ve 14 hodin.Program13.00 – se...

Proč název Santon?

Na východ od Brna u obce Tvarožná na severní straně silnice Brno-Olomouc leží malé návrší.Je to kopec Santon s výškou 306 m/n.m. Kop...

Napoleon I. Bonaparte

Mezi postavy světové historie, jež ovlivnily svým významem dobu nejen svou, patří na jedno z čelných míst bezesporu Napoléon Bonaparte. Položila-li Francouzská revoluce (jejíž byl generál Bonaparte mocnou zbraní) základ moderní Evropy smetením Starého režimu, první konzul Bonaparte a císař Napoléon starou Evropu donutili na tomto základu stavět.

Alexandr I.

"Car pravoslavnyj" (1777 – 1805) v podvečer toho osudného dne na něj, popravdě řečeno, příliš nevypadal. Umazaný, poněkud vyděšený a hlavně nervově vyčerpaný – takového ho náhodou našel major Toll (a detailně tento okamžik ve svých pamětech popsal.). Alexandr I., car veškeré Rusi – protože o tom je tu řeč – byl tím třetím z císařů, do jejichž osudů se bitva, která se odehrála onoho, pro ruské zbraně nešťastného, 2. prosince 1805 na pláních v okolí Austerlitzu,výrazně zapsala. Neuškodí, myslím, poněkud si oprášit dějepisná data o panovníkovi který – přes neslavný začátek – dovedl svá vojska slavně až do Paříže.

Jak to bylo v roce 1805 v Podolí

Nalevo od císařské silnice Brno - Olomouc asi 7 km východně od Brna se rozkládá vesnice Podolí.  Původně to byly dvě vesnice. Kříče...

Napoleon na Žuráni

  Napoleon  přespal   z 1. na 2. prosince  1805 v lomu západně od Žuráně, kde měl před bitvou  svůj polní...