Slavkovské bojiště

Jak to bylo v roce 1805 v Podolí

Nalevo od císařské silnice Brno - Olomouc asi 7 km východně od Brna se rozkládá vesnice Podolí.  Původně to byly dvě vesnice. Kříče...

Žuráň

Návrší Žuráň v katastru obce Podolí, známé a historicky ceněné místo památné bitvy, bylo polním velitelským stanovištěm francou...

Sokolnický zámek

Roku 1705 koupil sokolnické panství za 154 000 zlatých a 2000 dukátů klíčného od hraběte z Lemberka hrabě Walter František (*1664) z mikulo...

Průběh bitvy u Slavkova

2. prosinec 1805: situace ve 3 hodiny ráno, 9.30 dopoledne, ve 12.00 hodin a mezi 15.00 a 16.00 na zjednodušených mapách

Ano, už je tomu 30 let, co jsem poprvé navštívil bojiště Bitvy u Slavkova, říká granátník Pierre Orsat z Lyonu

Ale 30 let... To bylo včera.... A přece, když přemýšlím, kolik se mi do té doby ztratilo mých přátel, moje první myšlenka, při tomto 2. ...

Tvarožná vydává medaile

Obec Tvarožná, která je jedním z organizátorů vzpomínkových akcí k výročí bitvy tří císařů, nechala pro tuto příležitost vyrobit s...

Slyšení u císaře Napoleona

Ještě jedna událost, mající vztah k Jiříkovicím, se prý odehrála před "Bitvou tří císařů". Představení obce pokorně prosili slyšení u Napoleona, aby ušetřil jejich zivoty a celou ves, lezící přímo v bitevním poli.

Po bitvě u Slavkova

Opis vzpomínek zachycených ve vrchnostenském archivu panství Chrlického, jak je opsal do svého deníku Stanislav Podlrucký ze Žatčan.

Francouzská armáda u Slavkova – stavy a ztráty

Složení, počty a ztráty Grande Armée u Slavkova podle vybraných pramenů

Koaliční armáda u Slavkova

Složení armády spojenců před bitvou