II. Vojenská historie

Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení

Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení z 1. dubna 1792 stanovuje některé základní zásady nasazení francouzského dělostřelectva platné v průběhu revolučních a napoleonských válek.

Ruská vojska v Čechách a na Moravě v letech 1798 až 1800

Článek Jana Vogeltanze z www.primaplana.cz o uniformách ruské armády, jež prošla Čechami a Moravou na konci 18. století v rámci koaličních válek s Francií.

Pěchota v 18. století – Taktika, 5. část II. kapitoly

Ordonance z roku 1766

Arcivévoda Karel: Zásady strategie

Náročný teoretický text o strategii z pera arcivévody Karla, v překladu Josefa Umlaufa z roku 1860, redigovaném Karlem Sáčkem na stránkách primaplana.net, vyžaduje několikanásobné čtení při velkém soustředění.

Pěchota v 18. století – Taktika, 4. část II. kapitoly

Kritika předpisu z roku 1764.

Pěchota v 18. století – Taktika, 3. část II. kapitoly

Předpis z roku 1764

Pěchota v 18. století – Taktika, 2. část II. kapitoly

Instrukce maršála de Broglie

Pěchota v 18. století – Taktika, 1. část II. kapitoly

Druhá kapitola je věnována sedmileté válce, první část pak francouzské pěchotní taktice během tohoto konfliktu.

Náhrobek účastníka bitvy u Slavkova roku 1805 v Holíči

Město Holíč se nachází na Západním Slovensku (region Záhorie) nedaleko od jihomoravského Hodonína. A právě zde můžeme obdivovat ojedinělou památku přímo související se slavnou bitvou tří císařů, svedenou na konci roku 1805 poblíž Slavkova u Brna.

Pěchota v 18. století – Taktika, 8. část I. kapitoly

Vývoj taktiky během první poloviny osmnáctého století